Troen glipper og kalkuleringen begynner

10 jun, 2022

Forfatter Erlend Sundar

Redaktør av Uten Tvil.

Det er så lett å begynne å kalkulere. Vil det gå, eller vil det ikke gå? Har jeg nok folk med meg, eller har jeg det ikke? Om jeg snakker på den eller den måten, vil jeg vinne på det eller vil jeg tape på det? Har jeg nok penger til å få det gjennomført?

Vi gjør det hele tiden.

I bibelen kommer denne kalkuleringen spesielt når vi slutter å stole på Gud. Slik det gjorde med kong David, beskrevet i første Krønikerbok kapitel 21. Kong David hadde fått det for seg at han skulle telle Israel. Vi skjønner ut fra teksten at det han setter i gang med ikke er rett. Det står at han blir egget av satan.

En av hans nærmeste forsøker å stanse ham fra dette: «Da sa Joab: Herren legge hundre ganger så mange til sitt folk som de er nå! Er de ikke, herre konge, alle sammen min herres tjenere? Hvorfor krever min herre dette? Hvorfor skal det bli til skyld for Israel?»

Men David lar seg ikke stoppe. Han er fast bestemt på å telle folket.

Det store spørsmålet er hvorfor dette er så galt sett i lys av bibelen.

Svaret er at David hadde begynt å se på sin egen kapasitet og styrke, fremfor å stole på Gud. Han hadde begynt å kalkulere. Det er som vi kan høre han tenke: – Om den og den fienden går mot oss, vil vi da klare å stå imot?

Rett etter at David blir salvet til fremtidig konge av profeten Samuel, skjer noe som står i dyp kontrast til denne besettelsen om å telle folket.

David ser hvordan kjempen Goliat og filisteren håner Guds folk. Det gjør ham nidkjær. Uten å se på sin høyde, sin alder, sine våpen eller sin rustning, utfordrer han kjempen Goliat til kamp.

Brødrene til David ler av ham. Men David lar seg ikke stoppe. I 1. Samuelsbok sier David noe som forteller noe om hans tillitt til Gud.

«Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot dig i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger – han som du har hånet.» (1.sam.17.45)

David kalkulerte ikke. Han gikk i tro på Gud.

Slik må det også være med oss. Vi som begynte i ånd, må ikke fortsette i kjød. Guds rikes fremgang handler om tillitt til Gud, ikke til våre egne evner eller mengden folk.

Og det er ikke sikkert det å stole på Guds Ord står helt i stil med din tanke om hva som lønner seg, eller hva som er lurt.

Må Gud velsigne deg til å vandre i tro!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!