Tidens rop er vekkelse

30 nov, 2020

Forfatter Eva Olsvold Sundar

Forkynner på Uten Tvil

Her i Norge lever vi, åndelig forstått, i en svært underlig tid. Man taler om vekkelse, ber om vekkelse, tror på vekkelse og forventer vekkelse, men bare  de færreste ser ut til å vite hvordan man vekker?

Tenk deg situasjonen:  Flyveren har lagt seg til å sove mens flyet fortsetter på autopilot. For å unngå krasjlanding vil det etter hvert bli helt nødvendig å vekke piloten. Men i stedet for å gjøre det eneste fornuftige, nemlig å vekke ham, så bare prater den øvrige besetningen om vekkelse: Ja, de tror fullt og fast på det og de ber om det, men ingen vekker ham!? Dette er selvfølgelig en idiotisk historie, men faktisk ikke mer idiotisk enn det er å snakke, be og å tro på vekkelse, uten å vekke! Hvordan vekker man?

Jesus har fortalt oss at Den Hellige Ånd er i verden med tre målsettinger; det er å overbevise om synd, rettferdighet og om dom. Åndens fokus er å vekke fordi det kommer en dom og menneskene må vekkes til å forstå syndens og rettferdighetens realitet. Paulus sa det slik; ”Jeg vil ikke vite om annet i blant dere enn Kristus Jesus og ham korsfestet”. Slik skrev han fordi han visste hva vi måtte frelses fra. Bibelen forteller om Guds vrede og dom over synden, både i det Gamle og det Nye Testamentet. Jesus slår heller ikke av på noe, når han blant annet forteller at det kommer en natt hvor ingen lenger kan arbeide! Personlig tror jeg denne natten er meget nær og jeg tror det er kjempeviktig å advare!

I august i fjor ble jeg bedt om å kommentere en uttalelse av Billy Grahams datter, Anne Graham Lotz, som jeg må innrømme at jeg aldri hadde hørt tale. Jeg ble bedt om å kommentere en uttalelse hun hadde hatt i forbindelse med en totalt solformørkelse som var ventet over USA 21. august 2017.

Hun hadde sagt at denne solformørkelsen kunne være et endetidstegn, og så ble jeg bedt om å kommentere dette. Jeg har alltid vært litt undrende til kristne som stadig går sterkt ut og advarer i forhold til slike spektakulære fenomen.

Men i senere tid har jeg hørt mer på Anne Graham Lotz og har forstått at hun ikke tilhører denne kategori kristne. Hun er i stedet et tydelig vekkerrop til den kristne menighet og verden. Anne Lotz er en av få røster som har skjønt at skal man få vekkelse, må man faktisk begynne å vekke, og det er akkurat hva hun gjør! Hun vet at den ubehagelige vekkerklokken er Guds Profetiske Ord om endetiden og hva som kjennetegner denne tiden. Ved hjelp av hovedsakelig Matteus 24 og Lukas 17 og 21 og 2. Timoteus brev klarer hun i tale etter tale, og på en svært troverdig måte, å skape ekte gjenkjennelse av vår egen tid.

Bibelen er jo kjempeklar på hva som venter verden. Derfor synes jeg det var synd, når man først skulle skrive om henne, at man bare tok tak i en uttalelse om solformørking. Hun fortjener å bli kommentert for den kvalitet hun er som en sann vekkerrøst i tiden – for disse røstene trengs mer enn noen annen!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!