Bibelen på tiltalebenken

Bibelen på tiltalebenken

På Malta står en mann tiltalt for blant annet å ha fortalt sitt vitnesbyrd om hvordan Jesus forandret livet hans. I Finland står en tidligere innenriksminister tiltalt for å ha sitert bibelen. Trosfriheten er under sterkt press i Vest-Europa. Alvoret står på dørterskelen til de kristne i Europa.

6. april 2022 intervjues Matthew Grech, på den da ubetydelige og nettbaserte nyhetskanalen, PMnews. Grech forteller sitt vitnesbyrd om hvordan han fikk et møte med Jesus, og om hvordan dette forandret livet hans.

I mange år hadde han levd som homofil. Etter møtet med Jesus, utfordret bibelen ham, og i dag er han ikke lenger homofil.

Han forsvarer også å gi hjelp til andre som kommer i samme situasjon som han selv var i, og som ønsker hjelp. Han bruker et eksempel: hva om en far med kone og flere barn begynner å kjenne en seksuell dragning mot menn? Burde vi ikke kunne hjelpe ham om han ønsker hjelp for å bli værende hos sine barn og sin kone?

Det er også viktig å si at PMnews er en sekulær kanal som stiller Grech en rekke kritiske spørsmål.

Det PMnews eller Matthew Grech ikke hadde forestilt seg, var det som skulle komme i etterkant. Noen dager senere siktes de for å ha drevet reklame for konverteringsterapi, noe som er forbudt på Malta. I 2016 ble Malta det første landet i Europa som fikk en konverteringslov.

Saken er fortsatt i en rettsprosess. Etter maltesisk lov kan Grech og nyhetsmediet, om de dømmes skyldig, straffes med en bot på fem tusen euro eller fem måneder i fengsel.

Parallelt foregår det en rettssak i Finland hvor Päivi Räsänen, en tidligere finsk innenriksminister, er tiltalt for å ha sitert bibelen.

Det som satte i gang prosessen mot henne var en twitt hun publiserte i 2019. Bakgrunnen var at den finske kirken støttet pride. Räsänen stilte spørsmål om hvordan kirken kunne godta noe som bibelen omtaler som synd. Hun la også ved et bilde av apostelen Paulus sin undervisning om dette fra Romerbrevets kapittel 1.

Siden har aktor i saken siktet henne for to liknende forhold. Det ene fra så langt tilbake i tid som 2004. Det andre av noe nyere dato.  Siktelsen for de tre forholdene lyder på hat mot folkegrupper.

Saken til Räsänen har allerede vært gjennom en lavere rettsinstans. Der ble hun frikjent. Aktor anket, og nå er saken akkurat avsluttet i lagmannsretten. Dom forkynnes innen november.

I begge disse sakene er det sterke lhbtq-krefter som presser på.

Hva som nå venter er ikke godt å si.

Imidlertid er jeg i likhet med Päivi Räsänens enig i at om hun blir funnet skyldig, kan det være starten på en langt mer uhyggelig situasjon for trosfriheten i Europa, Norge inkludert.

Räsänen tror at om hun blir funnet skyldig, vil det starte forfølgelse i Finland. Hun mener også at det vil ha innvirkning på andre europeiske land fordi lhbtq-nettverket er sterkt. Hun mener aktoratet ønsker å statuere et eksempel med henne, slik at andre ikke tør å bruke sin rett til å tale og utrykke sin tro.

Jeg tror hun har helt rett.

Også Matthew Grech uttrykker noe av det samme.

  • Om vi vinner saken, og den blir anket, kan den holde på i lang tid. Saken er veldig skremmende for kristne, men også for journalister som ønsker å løfte fram andre syn på saken. Situasjonen vil skape stigma, frykt og selvsensur i samfunnet. Det er forferdelig, sa Grech nylig til den kristne tv-kanalen, CBN news.

Begge sakene er tegn på en urovekkende utvikling når det gjelder både tros- og ytringsfrihet i Europa og Norge. For også Norge forsøker å stable på beina en lov mot det som kalles konverteringsterapi. En lov som vi ikke vet rekkevidden av før loven er et faktum. Kanskje gir saken på Malta oss en pekepinn om hva vi har i vente.

Det samme gjelder saken i Finland. Også Norge har en lov, nemlig paragraf 185 i straffeloven, som likner den loven den tidligere innenriksministeren i Finland står tiltalt for å ha brutt.

Frem til i dag har trosfriheten stått sterkt i Norge. Det gjør at hatparagrafen er holdt i sjakk. Slik har det også vært i Finland.

Nå settes dette på prøve av påtalemyndighetene i Finland.

Taper Grech og Räsänen, vil det bli vanskelig å forkynne Romerbrevets kapittel 1 uten at det får konsekvenser. Tidligere homofile vil også få store problemer med å vitne om hva som har skjedd med dem.

Imens burde vi alle be for disse to. Vi kan selv havne i samme situasjon en gang. I en kanskje ganske nær fremtid.

Det er bibelen som i ytterste konsekvens nå er på tiltalebenken.

Kraft til å stå opp

Kraft til å stå opp

Den kristnes seier er ikke at bibelske verdier gjennomsyrer hele samfunnet. Den er heller ikke at kristne skal ha et liv uten lidelser. Den kristnes seier er at Jesus sto opp fra de døde, og at de som tror på ham ikke skal dø, men leve om enn de dør. En slik overbevisning vil styrke deg gjennom forfølgelse, utestengelse og avvisning.

Det er opprørende historier som nå popper opp til overflaten. Organisasjoner og private som argumenterer imot den nye kjønnsideologien, eller bare stiller spørsmål ved den, opplever regelrett forfølgelse i flere land.

I Storbritannia meldes det om flere eksempler på at disse nektes å opprette bankkonto, eller de får oppsagt sin bankkonto. Dette gjelder både privatpersoner og organisasjoner.

I USA skjer noe av det samme, der eksempelvis en organisasjon har mistet retten til å bruke pengeoverføringsselskapene Paypal og Venmo.

I Norge har nå en avgått likestillingsminister lagt fram et forslag til en ny lov. Loven vil gjøre det ulovlig å hjelpe mennesker med homofile følelser, og som ønsker å leve et heterofilt samliv i samsvar med deres kristne tro. I loven kalles dette konverteringsterapi.

Absurd nok, skrev den samme likestillingsministeren for noen år siden en bok med navnet: «Homo – for deg som er, lurer på om du er, eller har lyst til å bli homo, eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker»

Boken hennes er altså til dem som har «lyst til å bli homo». Men en bok til homofile som har lyst til å bli hetero, skal være ulovlig, og i ytterste konsekvens straffes med flere år i fengsel.

I Finland står en politiker tiltalt i rettssak nummer to etter å ha fremmet hva Bibelen lærer om homofili.

Samtidig ser vi at kjente selskaper og personer i Norge som ikke ønsker å flagge med prideflagget eller mener Pride ikke har noe i idretten å gjøre, opplever at kostnadene blir for store hvis de skal bli stående på sin mening.

Myk totalitarisme

Rod Dreher er forfatter og ortodoks kristen. I sin bok «Live not by lies», kaller han den samfunnsutviklingen som vi nå ser, for myk totalitarisme. En mindre voldsom utgave av totalitarisme slik vi kjenner den fra for eksempel det tidligere Sovjet.

I Sovjet ble kristne, og folk som ble ansett som truende for staten og systemet, forfulgt av hemmelig politi, angitt av venner, familie og bekjente, satt i Gulag leire og sendt på psykiatrisk sykehus.

Rod Dreher forteller at han har snakket med mange kristne russere som vokste opp i dette systemet, men som flyktet til USA for mer frihet.

Nå gjenkjenner de mye av den totalitære tonen også i USA.

  • De sier til folk i USA: Våkn opp! En versjon av det vi levde i, kommer nå til dere. Men dere ser det ikke, for det kommer på en måte som dere ikke er vant til. Derfor ser dere ikke hva som skjer, sier Rod Dreher til «Focus on the family».

Innstillingen til Daniel

Profeten Daniel i Bibelen ble flere ganger utsatt for babylonske myndigheter som laget lover som hverken han eller hans jødiske venner kunne følge. Å sette seg opp imot disse lovene i hans samtid innebar dødsstraff. Daniel gjorde det likevel, men på mirakuløst vis og mot alle odds, overlevde han. Gud grep inn.

Likevel er det ikke miraklene i seg selv som er det viktigste, men den innstillingen som Daniel hadde.

Daniel og vennene hans nektet å følge kongens påbud fordi et slikt påbud ville innebære at de måtte gå imot Guds bud:

«Om så skal være, makter vår Gud som vi dyrker, å redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen (dødsstraffen) og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe det gullbildet du har reist.»

Selv om det kunne koste Daniel livet, ville han ikke følge en lov som var stikk i strid med hans tro og overbevisning.

Kostnaden i vestlige land

I vår del av verden koster det oss ikke livet å stå opp for vår tro eller for den sannhet vi er overbevist om. Men det kan koste oss mye annet. Anseelse. Jobb. Karriere. Penger. Vennskap. Stipendier.

Og for de fleste mennesker er disse tingene viktige for å leve et godt liv.

Kraft til å stå opp

Den fulle vissheten om Jesu oppstandelse og himmelen, har til alle tider betydd enormt mye for den kristne etterfølger. Det har gitt kraft til å si ifra om urett. Det har gitt kraft til å si ifra når noen undertrykkes. Det har gitt kraft når lovløshet tar overhånd. Det har gitt kraft til å beskytte det ufødte liv, og til å stå opp for sårbare barn som utsettes for forvirrende ideologi. Og det har gitt kraft til å forkynne evangeliet i lite gjestmilde omgivelser.

Vissheten om Jesu seier over døden og Hans gjenkomst har til alle tider gitt kristne menn og kvinner mot til å tale og virke der andre tier og viker unna.

Troen på Jesu oppstandelse er en grunnleggende seier for all etterfølgelse.

Må Gud velsigne deg!

Med frykt skal landet prides

Med frykt skal landet prides

Den ene store etter den andre må bøye av. Først var det NTNU. Så var det Åge Hareide. Og så dukket Thon Hotel opp i den samme rekka. Signaleffekten dette gir blir raskt et angrep på ytringsfriheten.

Bilde: Peter H

Kun tre timer skulle gå fra NTNU, med gode argumenter, sa nei til å flagge med prideflagg, til de hadde ombestemt seg. De skulle flagge likevel.

– Vi har tenkt mer over saken, og vil heise flagget til topps på lørdag. Det sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping og leder for NTNU sitt likestillings- og mangfoldsutvalg, ifølge NRK.

Da Åge Hareide uttalte at – Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er ok, men ikke bruk idretten til det, sa Hareide til Adresseavisen. Da tok det heller ikke lang tid før han måtte ut i samtlige medier å beklage ordbruken.

For noen dager siden kommuniserte ledelsen i Thon Hotel internt at hotellet ikke skulle flagge under årets Pride. Informasjonen ganske raskt snappet opp av våre største medier og presset begynte.

Også Thon Hotels argumentasjonen for ikke å flagge var god: «– Ingen skal diskrimineres, og det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året. Thon Hotels har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, skriver konserndirektøren i en e-post til VG.», ifølge e24.

Ikke mange øyeblikkene etter, hadde Thon Hotell snudd. De hadde undervurdert signaleffekten, sa de.

Er det ikke prisverdig at folk snur da, kan sikkert noen tenke. Jo, det kan det være.

Men i disse tilfellene er det ikke det. Jeg mistenker at det ikke er en bedre argumentasjon som har ført til at alle disse snudde.

Mellom linjer med stor linjeavstand, lyser det opp at dette ganske sikkert handler om at det å stå på for sin mening ville koste både anseelse, kunder, penger og jobb.

Dette er svært bekymringsfullt.

Ytringsfrihet under press

Ifølge en undersøkelse som nylig ble gjort av NRK, er nærmere halvparten av unge mellom 19 og 39 år redde for å si meningen sin i frykt for konsekvensene.

52 prosent av unge mellom 15 og 25 år tør ikke ytre meningen sin fordi de mener samfunnet er for opptatt av hva som er politisk korrekt. Dette ifølge en studie fra Opinion publisert i 2022.

I 2018 gjorde Norges kristelige student- og skoleungdomslag en undersøkelse. I undersøkelsen kom det fram at over 90 prosent av de kristne studentene ikke var åpne om troen si.

Vi kan ikke være seriøst opptatt av gode vilkår for ytringsfriheten og demokrati, samtidig som den ene etter den andre må snu på grunn av meningspress i viktige samfunnsspørsmål.  

Signaleffekten av snuoperasjonene i pridesaken blinker som en rød lampe på venteværelset til Dagsnytt 18.

Så mens Thon hotellene nå heiser prideflagget til topps, firer jeg mitt norske flagg på halv stang.

Her kan du lese mer om hva pride står for:

Dette er hentet fra artikkelen til Tormod Eriksen, lærer i Drammen.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!