Én ødelagt familie, er én ødelagt familie for mye

Én ødelagt familie, er én ødelagt familie for mye

UtenTvil har tidligere blitt sterkt berørt av historier som har handlet om skilsmisse og gjengifte. Vi har skrevet om dette både her på vår egen nettside, men også i avisen Dagen. Nå er tiden kommet igjen. Både i skrift og i tale.

Bilde: Denise Husted

For vi får stadig kjennskap til nye historier som opprører.

Og det som gjør sterkest inntrykk, er når vi hører om utroskap innad i menigheten, hvor en skiller seg og gifter seg med en annen i samme menighet.

Når det er barn involvert på begge sider, gjør det selvfølgelig saken enda verre.

Familier blir ødelagt. Barn og voksne blir merket for livet. Også menigheter. Det er en stor sorg.

Før 1990 var skilsmisse og gjengifte omtrent fraværende i den kristne menighet. I dag er det vanlig. Dessverre er pastorer og andre kristne lederpersoner ikke unntatt. Det gjør disse lærespørsmålene enda mer intrikate å tale over.

Spørsmålet er hvorfor det er blitt slik?!

Vi tror det er fordi vi ikke har tatt vare på læren. Læren som har vært vanlig i nesten 2000 år forkynnes ikke lenger.

Vi er ikke ærlige om hva Guds Ord sier. Vi er heller ikke ærlige om hva konsekvensene kan bli av å være en ekteskapsbryter. Samtidig snakker vi svært mye om vekkelse. Det er et paradoks.

Vi publiserer nå en tale som blant annet tar opp vårt forhold til Guds Ord og til læren.

UtenTvil tror det er viktig å snakke om dette temaet. Både ovenfor de som vurderer å gå fra sine ektefeller, de som behandler sine ektefeller dårlig, og sist, og aller viktigst, på grunn av barna og familien.

Håpet er at det som er halt og nesten ute av ledd, skal komme på plass.

For er det noe som gjør inntrykk, så er det å høre en kristen fortelle at «jeg vil omvende meg, jeg har gjort så mye vondt mot ektefelle og barn».

Da kan Gud gripe inn i disse vonde relasjonene med sin Guddommelige nåde. Vi har sett det, og håper å se det igjen.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!