Det handler om tro ikke alder

Det handler om tro ikke alder

Mange menigheter bærer preg av å være sydd sammen for unge. På den måten risikerer vi at eldre kan få en opplevelse av at deres tid er forbi. Det er helt feil signaler å gi.

«…og uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme, som var utlevd, han var nesten hundre år gammel, og på Saras utdødde morsliv; på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men blev sterk i sin tro, idet han gav Gud æren og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre.» (Rom.4.19-21)

Da Gud kalte Abraham til å dra fra sin slekt, og gav ham løfte om at han skulle få et land og bli far til en mengde folk, hadde det vært enkelt å falle sammen og tenke: – Og jeg, jeg som er så gammel. Og kona som også er så gammel. Dette går ikke!

Men som vi kan lese i bibelteksten over, er det ikke det som skjer. På tross av både sin egen og konas høye alder og gamle kropp, tvilte han ikke på Guds løfter i vantro, men ble sterk i troen ved å gi Gud ære.

For Abraham hadde forstått at det ikke var han selv som skulle gjøre noe. Det var Gud. Gud skulle oppfylle de løftene han hadde gitt. Han var mektig til å gjøre det.

Blant kristne i dag hører jeg stadig at ungdommen er menighetens fremtid. Det er kjempefint om ungdom kommer til menigheten, men at menighetens fremtid avhenger av det, er ikke Guds tankegang.

Mange menigheter bærer også ofte preg av å være sydd sammen for unge. På den måten risikerer vi at eldre kan få en opplevelse av at deres tid er forbi. Det er helt feil signaler å gi.

Gud ser ikke på alder. Han ser ikke på papirer. Han ser heller ikke på det som for oss virker umulig.

Det er troen på Jesus som gjør forskjellen. Det er det som gjør deg virksom som kristen. Uten tro er det umulig å behage Gud – enten du er ung eller gammel. Gud ser til hjertet. Ingenting annet.

Derfor er det så godt å se hvilke frukter som kom ut av Abrahams liv, som menneskelig sett ikke skulle ha de beste vekstforhold.

Abraham trodde Gud, det holdt, og Gud oppfylte sitt ord på grunn av Abrahams tro.

Derfor handler kristenlivet om tro. Absolutt ikke alder.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!