Bibelen på tiltalebenken

Bibelen på tiltalebenken

På Malta står en mann tiltalt for blant annet å ha fortalt sitt vitnesbyrd om hvordan Jesus forandret livet hans. I Finland står en tidligere innenriksminister tiltalt for å ha sitert bibelen. Trosfriheten er under sterkt press i Vest-Europa. Alvoret står på dørterskelen til de kristne i Europa.

6. april 2022 intervjues Matthew Grech, på den da ubetydelige og nettbaserte nyhetskanalen, PMnews. Grech forteller sitt vitnesbyrd om hvordan han fikk et møte med Jesus, og om hvordan dette forandret livet hans.

I mange år hadde han levd som homofil. Etter møtet med Jesus, utfordret bibelen ham, og i dag er han ikke lenger homofil.

Han forsvarer også å gi hjelp til andre som kommer i samme situasjon som han selv var i, og som ønsker hjelp. Han bruker et eksempel: hva om en far med kone og flere barn begynner å kjenne en seksuell dragning mot menn? Burde vi ikke kunne hjelpe ham om han ønsker hjelp for å bli værende hos sine barn og sin kone?

Det er også viktig å si at PMnews er en sekulær kanal som stiller Grech en rekke kritiske spørsmål.

Det PMnews eller Matthew Grech ikke hadde forestilt seg, var det som skulle komme i etterkant. Noen dager senere siktes de for å ha drevet reklame for konverteringsterapi, noe som er forbudt på Malta. I 2016 ble Malta det første landet i Europa som fikk en konverteringslov.

Saken er fortsatt i en rettsprosess. Etter maltesisk lov kan Grech og nyhetsmediet, om de dømmes skyldig, straffes med en bot på fem tusen euro eller fem måneder i fengsel.

Parallelt foregår det en rettssak i Finland hvor Päivi Räsänen, en tidligere finsk innenriksminister, er tiltalt for å ha sitert bibelen.

Det som satte i gang prosessen mot henne var en twitt hun publiserte i 2019. Bakgrunnen var at den finske kirken støttet pride. Räsänen stilte spørsmål om hvordan kirken kunne godta noe som bibelen omtaler som synd. Hun la også ved et bilde av apostelen Paulus sin undervisning om dette fra Romerbrevets kapittel 1.

Siden har aktor i saken siktet henne for to liknende forhold. Det ene fra så langt tilbake i tid som 2004. Det andre av noe nyere dato.  Siktelsen for de tre forholdene lyder på hat mot folkegrupper.

Saken til Räsänen har allerede vært gjennom en lavere rettsinstans. Der ble hun frikjent. Aktor anket, og nå er saken akkurat avsluttet i lagmannsretten. Dom forkynnes innen november.

I begge disse sakene er det sterke lhbtq-krefter som presser på.

Hva som nå venter er ikke godt å si.

Imidlertid er jeg i likhet med Päivi Räsänens enig i at om hun blir funnet skyldig, kan det være starten på en langt mer uhyggelig situasjon for trosfriheten i Europa, Norge inkludert.

Räsänen tror at om hun blir funnet skyldig, vil det starte forfølgelse i Finland. Hun mener også at det vil ha innvirkning på andre europeiske land fordi lhbtq-nettverket er sterkt. Hun mener aktoratet ønsker å statuere et eksempel med henne, slik at andre ikke tør å bruke sin rett til å tale og utrykke sin tro.

Jeg tror hun har helt rett.

Også Matthew Grech uttrykker noe av det samme.

  • Om vi vinner saken, og den blir anket, kan den holde på i lang tid. Saken er veldig skremmende for kristne, men også for journalister som ønsker å løfte fram andre syn på saken. Situasjonen vil skape stigma, frykt og selvsensur i samfunnet. Det er forferdelig, sa Grech nylig til den kristne tv-kanalen, CBN news.

Begge sakene er tegn på en urovekkende utvikling når det gjelder både tros- og ytringsfrihet i Europa og Norge. For også Norge forsøker å stable på beina en lov mot det som kalles konverteringsterapi. En lov som vi ikke vet rekkevidden av før loven er et faktum. Kanskje gir saken på Malta oss en pekepinn om hva vi har i vente.

Det samme gjelder saken i Finland. Også Norge har en lov, nemlig paragraf 185 i straffeloven, som likner den loven den tidligere innenriksministeren i Finland står tiltalt for å ha brutt.

Frem til i dag har trosfriheten stått sterkt i Norge. Det gjør at hatparagrafen er holdt i sjakk. Slik har det også vært i Finland.

Nå settes dette på prøve av påtalemyndighetene i Finland.

Taper Grech og Räsänen, vil det bli vanskelig å forkynne Romerbrevets kapittel 1 uten at det får konsekvenser. Tidligere homofile vil også få store problemer med å vitne om hva som har skjedd med dem.

Imens burde vi alle be for disse to. Vi kan selv havne i samme situasjon en gang. I en kanskje ganske nær fremtid.

Det er bibelen som i ytterste konsekvens nå er på tiltalebenken.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!