Feil signal fra pinsebevegelsen

Feil signal fra pinsebevegelsen

Den 24.februar skrev Gordon Tobiassen, forkynner for Israel-organisasjonen Ordet og Israel, et innlegg på facebook. I innlegget går han langt i å diskutere for at krigen i Ukraina kan være gnisten som starter det bibelen omtaler som Gog-krigen, den store endetidskrigen. En krig som skal få sitt endelige oppgjør i Israel. Ledelsene i pinsebevegelsen går ganske hardt ut mot ham. Det er helt feil signal.

Som en av forkynnerne i Norge med størst interesse og innsikt i det profetiske ord og Israel, er det ikke rart at Gordon Tobiassen omtaler Gog-krigen. Og kapitlene hvor denne krigen omtales burde i høyeste grad granskes av flere enn ham. Noe som garantert også blir gjort.

For noen uker siden var det omtrent ingen som trodde at Russland kunne finne på å angripe Ukraina. På grunn av den svært raske og voldsomme omveltningen i verden, som en følge av at Russland faktisk gjorde det, skapes det åpenbart et behov for å granske bibelen. Mange spør seg om denne krigen er omtalt i bibelen på en eller annen måte.

Kapitlene om Gog-krigen er derfor svært nærliggende. Troende mennesker ønsker å vite hvilken tid vi lever i.

Jesus skriver om viktigheten av å forstå tiden vi lever i når han sier: «Men han svarte og sa til dem: Når det er blitt aften, sier dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød; og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» (Mat.16.2-3)

Så er det selvfølgelig også viktig at det forkynnere taler fra talerstolen er etter Guds ord. Det må ikke bli spekulativt. Det gjelder også i denne saken.

Når det er sagt, er det ikke innlegget fra Tobiassen som skaper hodebry og urolige tanker. Det er det uttalelsene fra pinsebevegelsens daglige leder som gjør.

For den 1. mars uttaler hun følgende til avisen Dagen:   

«– Det siste både Ukraina og vi trenger er at det spres mer frykt, sier daglig leder i Pinsebevegelsen, Ingunn E. Ulfsten, til Dagen.

Hun reagerer på teoriene som blir spredt og oppfordrer kristne til i stedet å støtte det ukrainske folk.

– Nå er det tid for å be for Ukrainas folk og våre trossøsken, samt å støtte opp om innsamlingsaksjoner for humanitær hjelp til alle flyktningene og de som er igjen i landet.

– Nå må vi ikke miste fokus og la oss lamme, men fokusere på hva vi kan gjøre helt konkret. Vi ser at pinsemenighetene støtter opp om dette, sier Ulfsten.»

Hun sier ingenting om hvorvidt det Gordon Tobiassen sier er sant eller ei, men at han sprer frykt ved å snakke om endetidskrigen.

Mye av det Jesus, apostlene og profetene sier om endetiden handler om svært tøffe ting. Det handler om forferdelige kriger, om kjærligheten som blir kald fordi lovløsheten tar overhånd (med de følger det har for oss som enkeltmennesker), og om voldsomme naturkatastrofer.

I seg selv er alt dette absolutt noe som kan skape frykt. Ikke minst skaper det frykt når vi står midt oppe i det.

Om det er slik at mange tegn i tiden i dag samsvarer med det Jesus, apostlene eller profetene forutså, håper jeg ikke at pinsebevegelsens ledelse mener at det ikke skal forkynnes.

Tro og frykt er to motsetninger. Det ene hemmer deg. Det andre styrker deg og får deg til å handle. Frykt kommer ikke av forkynnelsen. Tro kommer av forkynnelsen. Og sammen med troen dukker også tillitt og håp opp.

Derfor er de alvorlige uttalelsene til Jesus, apostlene og profetenes om endetid noe som skaper tro, ikke frykt.

Når vi ser deres ord om endetiden gå i oppfyllelse, viser det oss en sann Gud. En Gud som står ved sitt ord. På den måten blir disse profetiske ordene om en vond og mørk endetid, ord som lyser i mørket. De skaper et sterkt håp om at Guds ord om en oppstandelse og en bedre jord også er sanne.

Derfor uroer det når ledelsene i pinsebevegelsen mener det profetiske ord skaper frykt.

Og for ordens skyld: det er ingen motsetning mot å hjelpe mennesker i nød, og å stå opp for det profetiske ord. Det profetiske ord lammer ikke, det styrker.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!