Kraften i Guds Ord

Kraften i Guds Ord

Ikke lenge etter at ånden ble utgytt på pinsedag i Jerusalem, overbeviser Gud apostelen Peter om at han skal gå til huset til en mann som heter Kornelius. Han visste ikke hva han skulle gjøre der, bare at han måtte være lydig å bli med når noen kom på døra hans.

Bilde: Holger Schué

Når de kommer, blir Peter med følget, og kommer så til Kornelius sitt hus.

Der får han høre den mest fantastiske historie om hvordan en engel besøker Kornelius og forteller at Gud har hørt Kornelius sine bønner, og at Kornelius nå måtte få tak på Peter som satt i et bestemt hus. For han skulle tale ord som Kornelius og hele hans hus skulle bli frelst ved.

Så der står Peter blant Kornelius sin familie og tilkalte venner.

Etter hvert som han lytter, forstår han mer og mer hvorfor han er der.

Peter begynner så å tale om Jesus, om hvem han er, hvordan han helbredet mange som var undertrykt av djevelen, hvordan han ble korsfestet, hvordan han sto opp fra de døde, hvordan noen utvalgte disipler fikk se ham etter oppstandelsen, hvordan Gud har utvalgt Jesus til å være dommer over levende og døde og om hvordan profetene i det gamle testamentet vitnet om ham.

Og det er mens han taler disse ordene at noe helt spesielt skjer. Den Hellige ånd kommer over alle dem som hører Ordet. Akkurat som på pinsedag, begynner de å tale i tunger og prise Gud.

Kornelius og hans hus er dermed de første hedninger som blir frelst og døpt i den Hellige ånd etter pinsedag.

Peter trodde, derfor talte han Guds Ord.  

Det er denne troens tale til en sulten forsamling, som gjorde at den Hellige ånd falt.

Når Peter ikke lenge etter skal forklare noen jøder om det som har skjedd, husker Peter noe Jesus hadde sagt:

«Da husket jeg Herrens ord, at han sa: «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd.»»

I apostelen Paulus sitt brev til Galaterne gjøres igjen denne koblingen mellom ordets forkynnelse, og åndens utgivelse: «Fikk dere Ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro?»

Vi forstår Paulus sitt retoriske spørsmål. De måtte bli minnet om hvordan de hadde fått ånden. Nemlig ved å høre Guds Ord og komme til tro.

Akkurat det samme hadde skjedd med de som hadde hørt Ordet hos Kornelius.

Jesus er Ordet. Han er troens opphavsmann og fullender. Og det er han som døper med den Hellige ånd. Han gjør det fremdeles i dag.

Forkynn Ordet, vær rede i tide og utide. Kraften i Guds Ord er der fortsatt.

Må du ha en god pinse. Og må Gud velsigne deg til å søke Guds Ord.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!