Kjærligheten skal bli kald

Kjærligheten skal bli kald

Dette er ikke mine ord, men Jesus sine.
Jesus advarte mye om det som ville skje med mennesket i den siste tiden. Han sa, kjærligheten vil bli kald hos de fleste.

Bilde: Photo by KoolShooters

Han sier ikke uten kjærlighet, men Han sier kald kjærlighet. Og akkurat det er interessant. For det snakkes en hel masse om kjærlighet, og det skrives en hel masse om kjærlighet, sikkert mer enn noen gang; alt er bare kjærlighet.

Men samtidig er det lettvint og hult. Kjærlighet har blitt et åpent tolkningsrom for det som føles godt og gagner meg.

I Bibelen er kjærligheten knyttet til et imperativ og et offer, om at “du skal elske din neste som deg selv”. Kjærligheten er knyttet til omtanken for Nesten.

Paulus skrev:

“Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, [kjærligheten] skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett,men har sin glede i sannhet. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt”.

Den søker ikke sitt eget, men sin nestes.

Og kanskje er dette også svaret på hva kald kjærlighet er. Det har skjedd noe med mennesket…

Det vil bli lovløst, sa Jesus, og forklarte at frafallet fra Guds Ord, det ville gjøre kjærligheten kald. Paulus skrev at kjærlighetens natur strekker seg mot sin neste, den søker ikke sitt eget.

Men kald kjærlighet gjør akkurat det – den søker sitt eget

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!