Guds forandrende kraft er sann

Guds forandrende kraft er sann

Kristne har ikke alltid vært kristne. Måten Jesus møter en på kommer mange ganger som en stor overraskelse. Det skal du få høre litt om her.

I det sjette kapitlet i Jesaja boken i bibelen, beskriver profeten Jesaja et møte med Gud jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen i.

I møte med Guds hellighet sier han (Jesaja 6.5): «Ve mig! Jeg er fortapt; for jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblandt et folk med urene leber, og mine øine har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud.» Ut fra teksten forstår vi at han får en kraftig erkjennelse av sin egen og sitt folks synd. Han følte seg fortapt.

Men erkjennelsen av synd førte ikke til fortapelse. I stedet førte den til det stikk motsatte (Jesaja 6.7): «Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine leber, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.»

Gud tok bort synden fra Jesaja.

Det som skjedde med Jesaja er så og si identisk med det som skjer med kristne. Og for de aller fleste kommer dette møtet som noe totalt uventet. De får erfare at bibelen ikke bare er ord, men en Guds kraft til frelse. En kraft som forandrer livet totalt.

Tidlig på 2000-tallet arbeidet jeg på Evangeliesenterets inntakssenter for rusrehabilitering på Grünerløkka i Oslo. Hver torsdag klokken 1900 fikk de som var til rehabilitering mulighet til å bli med på kristent møte i en menighet som lå vegg i vegg med rehabiliteringen. Dette var en sånn dag.

En liten gjeng ble med meg ned på møtet hvor det var sang, vitnesbyrd, bønn, tungetale og forkynnelse av Guds ord. Etter forkynnelsen kunne de som ønsket det bli med frem til podiet for å bli bedt for.

Når du knapt har vært i en kristen menighet tidligere, er terskelen for å gå frem til podiet ganske stor, så gjengen som var med meg var noe urolig for å si det forsiktig. Likevel reiste en av de som var med meg seg, og ble med frem for å bli bedt for.

Fordi det var mange som gikk frem, ble det til at jeg ba for denne karen. Da jeg var ferdig, og vi gikk ned gjennom forsamlingen, sa han:

«Dette hadde jeg aldri trodd. At det skulle være en sånn kraft.» (Jeg møtte ham igjen ett år senere, han fortalte han hadde mistet all lyst på rus etter denne opplevelsen).

Jeg kjenner meg godt igjen i det denne karen fortalte. For ingen kan forstå eller vite om denne kraften før de får et møte med Jesus. Sånn var det også med meg. En kraft kom over meg, all lyst på rus forsvant og jeg ble fylt med fred og kjærlighet.

Jeg visste jeg var tilgitt. Det var en visshet, en full visshet.

Noe av det første jeg tenkte etterpå var at: – Tenk at Gud kan være så nær? Han som har skapt himmel og jord er her hos meg og hjelper når det er som minst fortjent.

Om du ikke tror på Jesus og leser dette, så må du søke ham! For det jeg og mange med meg forteller om er helt sant. Det kan erfares.

Etter at profeten Jesaja hadde sitt møte med Gud hvor hans misgjerning ble tatt bort, får han en brennende lyst til å tjene Gud.

«Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send mig!» (Jesaja 6.8)

Mange kristne opplever nettopp dette. De får sin synd tilgitt, og går rett ut og forteller om at Jesus er Guds sønn og at han er oppstanden. En total forandring.

Det samme har skjedd med utallige kristne helt siden Jesus gikk på jorden for 2000 år siden.

Apostelen Paulus, som hadde forfulgt Guds menighet og sagt seg enig i drapet på en kristen mann, får et møte med Jesus som forandrer ham totalt.

Slik står det i Apostlenes gjerninger kapittel 9 vers 20-21: «Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn. 21 Og alle som hørte det, blev ute av sig selv av forundring og sa: Er ikke dette han som i Jerusalem utryddet dem som påkaller dette navn?.»

Guds kraft forandret ham totalt.

For deg som syntes dette er merkelig, prøv og sett deg inn i en situasjon der du er 100 prosent overbevist om at Gud er til og at Jesus, Hans sønn, har frelst og hjulpet deg.

Ville du ikke fortalt andre om det? Jeg er helt sikker på at det ville du gjort. Noe annet ville vært mye merkeligere. Å møte Gud er altfor fantastisk til å tie om det.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!