Jesus, historiens Gud og fremtidens Gud

Jesus, historiens Gud og fremtidens Gud

Bilde: Image by Jeff Jacobs from Pixabay

I år 70 etter Kristus drev romerne det jødiske folk ut av Israel på det mest grusomme vis. Dette er historisk fakta. I tiden etterpå, spredde de seg til alle jordens folkeslag. Det er også historisk fakta. I dag kan du finne jøder overalt i verden.

Men visste du at Jesus talte til sine disipler om at dette skulle skje før det faktisk skjedde?! I Lukas 21.20-24 kan du lese om det: «Men når dere ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal dere vite at dets ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, ikke gå inn i den; for dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er, skal bli oppfylt. Men ve de fruktsommelige, og dem som gir die, i de dager! for stor nød skal være på jorden, og vrede over dette folk, og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag…».

Fra år 70 e.kr og frem til slutten av 1800-tallet har det jødiske folk vært spredd for alle vinder. Du fant jøder i Kina, i Argentina, i India, i Norge, I USA, i Russland og i Etiopia. Ja, faktisk i de fleste land. Akkurat slik Jesus sa skulle skje.

Men fra om lag 1870 skjedde det noe. Det jødiske folk begynte igjen å flytte tilbake til Israel og Jerusalem. De kom drevet av den fryktelige antisemittismen rundt om i verden, og lengselen etter sine fedres land.

Slik har det pågått siden. Flere og flere jøder har kommet tilbake til Israel.

Jerusalem ikke lenger nedtrådt av hedninger

Og i våre dager oppfylles nok et ord ifra Jesus. For Lukas 21.24 slutter ikke slik jeg har sitert over, med at jødene skal «føres til alle folkeslag…».

Verset fortsetter rett inn i vår tid: «…Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.»

I dag er om lag 570.000 av Jerusalems 950.000 innbyggere jøder. Byen ligger altså ikke nedtrådt av hedninger lenger. Hedningenes tid går mot slutten.

Israels frelse

I kapittel 11 i sitt brev til Romerne, skriver apostelen Paulus om at det på denne tiden skal skje noe vidunderlig: «……at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, og slik skal hele Israel bli frelst…»

Det vidunderlige, at det jødiske folk skal bli frelst, skal altså skje «..når hedningenes fylde er kommet inn», eller sagt på en annen måte; når Gud har et rett mål av frelste hedninger. Eller som Jesus sa det: «…inntil hedningenes tid er til ende.»

Når vi også vet at Jesus sa at Jerusalem skal ligge nedtrådt frem til dette målet er nådd, da forstår vi at tiden for jødenes frelse nærmer seg med stormskritt.

For Jerusalem ligger ikke lenger nedtrådt av hedninger. Målet av frelste hedninger er snart nådd.

Vi lever i en spennende tid. Gud er til. Han er historiens Gud. Og den eneste som skriver historie før det skjer.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!