Det er hit menighetens hyrde skal

Det er hit menighetens hyrde skal

Da apostelen Peter blir kalt, som den første hyrde i det nye testamentet, kommer det etter at han har møtt seg selv kraftig i døra. Peter trodde han var i stand til å følge Jesus både i fengsel og i døden. I stedet ble han innhentet av virkeligheten, og fornektet Jesus tre ganger. Presset fra menneskene rundt ham ble for sterkt. Han klarte ikke å stå opp for det som var rett og sant. Omkostningene ble for store.

Bilde: Pexels | Pixabay

Han hadde sett alt hva Jesus hadde gjort. Hvordan han oppfylte skriftene: helbredet masse mennesker, drev ut onde ånder, levde et liv uten synd og svarte mennesker med en utrolig visdom. Alt dette førte til at Peter bekjente at Jesus var Messias og at han hadde det evige livets ord. Det var ingen andre steder å gå.

Likevel fornektet Peter Jesus.

Men det var i denne tilkortkommenhet Peter fikk et møte med sin egen synd. Og med Jesus.

Hyrdekallet, som skulle komme, kunne ikke bli båret av annet enn av kjærligheten til Jesus og troen på Ordet.

Peter måtte i sannhet få se at Jesus var den eneste veien, den eneste sannheten, og at han døde for alle Peters synder. Peter måtte lære at det ikke var hans egen prestasjon det kom an på, men Guds fullbrakte verk. Det var ingen teori, men hard realitet.

Det var også grunnlaget for det som så skulle skje.

Etter at Jesus er oppstanden og Peter har fått en nåde-hilsen fra Jesus, får vi innblikk i en veldig viktig samtale mellom de to.

Tre ganger blir Peter spurt av Jesus: «Elsker du meg», og tre ganger svarer Peter at han gjør det. Svarene hans viser at Peter virkelig hadde forstått hvem Jesus var for ham.

Han var alle menneskers redning, men også Peters redning. Det var blitt personlig. Det var dit Jesus ville.

Jesus visste hvem Peter skulle bli, og hva det skulle koste ham å stå fast på Guds ord. Jesus måtte bli alt for ham.

Derfor fikk Peter også kallet i denne viktige samtalen: «Fø mine lam», «Fø mine sauer» og «Vær hyrde for mine sauer», eller «Vokt mine får» som det står i en annen oversettelse.

Vi lever i en tid nå, hvor det å stå for bibelens lære i Norge og «vesten», blir vanskeligere og vanskeligere. Det vil koste å stå opp for de kristne verdiene i samfunnet. Det gjelder alle kristne.

For hyrdene, de eldste som skal vokte fårene, vil det koste enda mer. Det vil være både indre og ytre kamp. Det vil være forsøk på å fø sauene med vrang lære og med det som klør i øret.

Kostnadene for å være eldste i en menighet blir høyere og høyere. Det enkleste på kort sikt vil være å holde seg unna vanskelige lærespørsmål i menigheten.

Imidlertid er det ikke unngåelse av konflikttemaer som skal holde menigheten oppe eller få den frem til endemålet, men tydelighet på Guds ord.

Målet for hyrdetjenesten er ikke en stor forsamling for enhver pris, men å vokte Hans får.

Jeg tror vi trenger å huske på det i den tiden vi lever i.

Har du vært av dem som har regnet på omkostningene, og funnet ut at unngåelse av dagsaktuelle lærespørsmål tilsynelatende lønner seg? Jesus ser deg.

Det var hit du skulle.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!