Kraften i Guds Ord

Kraften i Guds Ord

Ikke lenge etter at ånden ble utgytt på pinsedag i Jerusalem, overbeviser Gud apostelen Peter om at han skal gå til huset til en mann som heter Kornelius. Han visste ikke hva han skulle gjøre der, bare at han måtte være lydig å bli med når noen kom på døra hans.

Bilde: Holger Schué

Når de kommer, blir Peter med følget, og kommer så til Kornelius sitt hus.

Der får han høre den mest fantastiske historie om hvordan en engel besøker Kornelius og forteller at Gud har hørt Kornelius sine bønner, og at Kornelius nå måtte få tak på Peter som satt i et bestemt hus. For han skulle tale ord som Kornelius og hele hans hus skulle bli frelst ved.

Så der står Peter blant Kornelius sin familie og tilkalte venner.

Etter hvert som han lytter, forstår han mer og mer hvorfor han er der.

Peter begynner så å tale om Jesus, om hvem han er, hvordan han helbredet mange som var undertrykt av djevelen, hvordan han ble korsfestet, hvordan han sto opp fra de døde, hvordan noen utvalgte disipler fikk se ham etter oppstandelsen, hvordan Gud har utvalgt Jesus til å være dommer over levende og døde og om hvordan profetene i det gamle testamentet vitnet om ham.

Og det er mens han taler disse ordene at noe helt spesielt skjer. Den Hellige ånd kommer over alle dem som hører Ordet. Akkurat som på pinsedag, begynner de å tale i tunger og prise Gud.

Kornelius og hans hus er dermed de første hedninger som blir frelst og døpt i den Hellige ånd etter pinsedag.

Peter trodde, derfor talte han Guds Ord.  

Det er denne troens tale til en sulten forsamling, som gjorde at den Hellige ånd falt.

Når Peter ikke lenge etter skal forklare noen jøder om det som har skjedd, husker Peter noe Jesus hadde sagt:

«Da husket jeg Herrens ord, at han sa: «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd.»»

I apostelen Paulus sitt brev til Galaterne gjøres igjen denne koblingen mellom ordets forkynnelse, og åndens utgivelse: «Fikk dere Ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro?»

Vi forstår Paulus sitt retoriske spørsmål. De måtte bli minnet om hvordan de hadde fått ånden. Nemlig ved å høre Guds Ord og komme til tro.

Akkurat det samme hadde skjedd med de som hadde hørt Ordet hos Kornelius.

Jesus er Ordet. Han er troens opphavsmann og fullender. Og det er han som døper med den Hellige ånd. Han gjør det fremdeles i dag.

Forkynn Ordet, vær rede i tide og utide. Kraften i Guds Ord er der fortsatt.

Må du ha en god pinse. Og må Gud velsigne deg til å søke Guds Ord.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror

Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror

En av historiene i bibelen som virkelig viser hvordan evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, er historien om familien til Kornelius.

Apostelen Peter blir på underfullt mirakuløst vis tilkalt til Kornelius sitt hus. Der begynner han å tale om Jesus, om alle Hans gjerninger, om hvordan profetene i det gamle testamentet har vitnet om Ham, om hvordan Han ble korsfestet og om hvordan Gud reiste Ham opp.

Peter forkynte enkelt evangeliet om Jesus Kristus. Under forkynnelsen skjer noe som mange, mange millioner av kristne har opplevet etterpå, og som bibelen beskriver best:

«Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene.»

Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde da jeg kom til tro på Jesus.

Jeg var helt alene hjemme hos foreldrene mine. Mens jeg sitter og leser bibelen, skjer noe som for meg var hundre prosent uventet. Først opplever jeg at det jeg leser er det vidunderligste i verden. Det begynner å «bruse» inne i meg.

Og plutselig kommer det en kraft. Den strømmer gjennom meg. Jeg gråter og jeg ler om hverandre.

Det var et møte med Guds kraft. Jeg visste ikke om at noe slikt kunne skje før dette skjedde meg, og jeg ante ikke hva den Hellige Ånd var. Etter om lag tjue minutter hadde jeg fått en full visshet om at Jesus var Guds sønn.

Dette var mitt første møte med den Hellige Ånd, og med Jesus.

Mange ganger etterpå har jeg sett liknende skje med andre. Spesielt husker jeg møter i Evangeliesalen Berøa i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet, hvor mennesker gråt under forkynnelsen av evangeliet. Det var ikke vanskelige ord. Ordene kom fra enkle troende mennesker som selv hadde møtt Jesus. Den Hellige Ånd virket med under evangeliets forkynnelse.

Åndens oppgave er å herliggjøre Jesus, og å overbevise om synd rettferdighet og dom. Ikke for å fordømme, men for at hvert kne skal bøye seg for Jesus Kristus og for at mennesker skal få syndenes tilgivelse ved troen på Ham.

Vi får Ånden ved å høre, og det er Jesus som døper i den Hellige Ånd.

Det er det som er fantastisk med evangeliet. Det er ikke bare ord. Det er Ånd og det er liv.

I den siste setningen i evangeliet etter Markus står det noe som er betegnende:

«Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.»

Akkurat slik det skjedde da apostelen Peter forkynte for Kornelius sitt hus. Ånden falt på de som hørte. Herren hadde virket med.

Det er ikke annerledes i dag. Ordet forkynnes av enkle mennesker som tror. Ånden kan falle.

Du trenger verken høy utdannelse eller å være noe spesielt. Du trenger bare selv å ha møtt Jesus, og ha fått den Hellige Ånd. Resultatet kan bli det samme som når Peter forkynte.

Må Gud velsigne deg som vitne om Jesus!

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!