Og Herren virker med

Og Herren virker med

Det er mye negativt som skjer rundt oss. Både i samfunnet og i menigheten. Det er lett å glemme alt det gode som også skjer når Herren virker med gjennom enkle troende kvinner og menn.

– Ønsker noen å bli med frem? spurte jeg.

Vi satt helt bakerst. Vi var en seks, syv stykker som satt der. Alle, bortsett fra meg var inne til rusrehabilitering. Mange av dem hadde trolig aldri vært på et kristent møte tidligere. De så litt engstelige ut. Ikke så rart. Lokalet var helt fullt. Ikke var de i sitt livs beste form heller. 

En av dem, en ung mann, reiste seg plutselig.

– Jeg vil frem, sa han.

Det hadde akkurat vært en herlig forkynnelse av Guds ord, og nå i ettermøtet ønsket mange å bli bedt for. De sto i kø helt foran.

Vi forsto at det ville bli vanskelig å få forbønn av forkynneren, så jeg tilbød meg å be for den unge mannen. Han takket ja. Jeg la hendene på hodet hans og begynte å be. Da jeg jeg var ferdig så han helt overrasket ut. På vei tilbake til resten av gjengen snudde han seg mot meg.

– Dette hadde jeg aldri trodd. For en kraft.

Det skulle vise seg å bli et vendepunkt i livet hans.

Ett år senere møtte jeg den samme unge mannen. Han fortalte at fra det øyeblikket han ble bedt for hadde han ikke hatt lyst på noen form for rus. Alt rus-sug hadde forsvunnet.

Det var selvfølgelig ikke noe spesielt med hendene mine. Hendene mine hadde ingen forutsetninger for å gjøre denne mannen rusfri, for å si det forsiktig. Det var ved Herrens kraft at det skjedde. Herren hadde virket med da jeg ba, og ikke minst virket Herren med da han hadde hørt forkynnelsen av Guds.

Mange ganger etterpå har jeg opplevd liknende ting. Ikke bare når jeg har bedt for mennesker, men når andre kristne har bedt.

Noen ganger kan det være enkelt å si hva det er som skjer, fordi virkningen er veldig konkret. Andre ganger kan det være mindre konkret, men likevel tydelig

Eva og jeg har reist mye rundt om i landet i forskjellige menigheter. En fantastisk tjeneste. Eva har forkynt ordet, og jeg har ikke tall på alle de som har grått både under forkynnelsen, og etterpå ved bønn.

Ånden har falt på folk. Gud har virket med under forkynnelsen av troens ord.

Noen forteller at de ordene var rett til dem, noen forteller at de har fått en fornyelse i sitt samfunn med Gud, noen forandrer sin livsførsel som en følge av forkynnelsen og noen forteller at bibelen er blitt helt ny for dem og at de har fått en bedre forståelse av Ordet.

Jeg forteller ikke dette for å skryte, men fordi det er viktig å huske på at Herren virker med også i dag. Jesus er en realitet. Vi taler fordi vi tror.

Det samme gjør mange andre vitner rundt om i dette landet. Små og store under skjer hver eneste dag. Herren virker med gjennom enkle troens folk.

«Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.» (Mark.16.20)

Kraftens bok

Kraftens bok

De siste 20 årene har det vært en enorm interesse for overnaturlige filmer. Filmer der overnaturlige superhelter, eller trollmenn redder verden fra undergang. Nesten alle disse filmene inneholder en eller annen kraft fra det hinsidige. Det er ikke veldig gjennomtenkt og mye av det virker veldig grunt. Likevel, de er populære og de selger.

Noen eksempler er filmserier som Matrix, Star Wars, Ringenes Herre, Harry Potter og Avengers.

Jeg skal ikke forsøke meg på en lengre analyse av hvorfor filmer som dette selger så godt, men nøye meg med å konstatere fakta. Filmene reflekterer en interesse ute blant folk.

Men jeg har lyst til å fortelle deg en historie om noe som er mye mer utrolig og mye mer fantastisk enn alt av superserier, heltefilmer, trollmenn og alver. Og det beste av alt, det er ikke fiktivt.

Rundt om i norske hjem ligger det trolig hundretusenvis av eksemplarer av en bok som ikke bare er ord. Den har også en iboende Guddommelig kraft i seg.

Du trenger ikke være spesielt begavet for å oppdage kraften i denne boken. Ikke i det hele tatt. Vær gjerne enfoldig.

Mange av besteforeldrene våre har lest i den, og ganske sikkert oldeforeldrene våre også. Boken er svært gammel. Ordene i den, er enda eldre.

Den 12. januar år 2000, skulle det bli min tur til å børste støvet av denne boken.

Klokken var 1315.

Jeg blar i den tykke boken jeg hadde hørt om hele mitt liv, men merkelig nok ikke lest særlig i. Diskutert den hadde jeg også gjort.

Men nå satt jeg altså her. Boken var slått opp på et spesielt sted.

Hvor mye teksten som nå lå foran meg skulle komme til å bety, og hvor lite jeg visste om hva som skjulte seg i denne boken, skulle snart begynne å vise seg.

Jeg starter lesingen. Det tok ikke mange setningene før jeg var helt betatt av teksten. Ordene var sanne, og de var levende. Ja, faktisk ble teksten mer og mer levende dess mer jeg leste.

Plutselig skjedde det noe jeg aldri kommer til å glemme så lenge jeg lever. Noe som var totalt uventet. Teksten ble personlig. Den traff meg. Og sammen med ordene kom det en voldsom kraft. Den gikk gjennom hele kroppen. En renselse. Den fjernet det vonde. Jeg gråt. Jeg lo. Det var ingenting skremmende. Bare godt.

Det sto på i 20 minutter. Kanskje enda lengre.

Men etter de 20 mest fantastiske minuttene i mitt liv, visste jeg det: Jesus var Guds sønn. Gud hadde tilgitt meg. Det var ikke som en fjern bevissthet om dette. Det var full visshet og sikker overbevisning.

Her hadde jeg altså levd i 27 år uten å være klar over hvilken skatt som støvet ned i bokhylla. Ikke gjør det samme som meg. Børst av støvet i dag. Begynn å lese. Boken er ingen vanlig bok, den er full av Guds kraft. Jesus sa, “De Ord jeg taler er Ånd og er liv”.

Les i den. Let i den. Du vil finne noe du ikke var klar over at fantes. Gud er nærmere enn du tror. Og Jesus er en realitet. Det vil redde livet ditt.

Guds forandrende kraft er sann

Guds forandrende kraft er sann

Kristne har ikke alltid vært kristne. Måten Jesus møter en på kommer mange ganger som en stor overraskelse. Det skal du få høre litt om her.

I det sjette kapitlet i Jesaja boken i bibelen, beskriver profeten Jesaja et møte med Gud jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen i.

I møte med Guds hellighet sier han (Jesaja 6.5): «Ve mig! Jeg er fortapt; for jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblandt et folk med urene leber, og mine øine har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud.» Ut fra teksten forstår vi at han får en kraftig erkjennelse av sin egen og sitt folks synd. Han følte seg fortapt.

Men erkjennelsen av synd førte ikke til fortapelse. I stedet førte den til det stikk motsatte (Jesaja 6.7): «Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine leber, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.»

Gud tok bort synden fra Jesaja.

Det som skjedde med Jesaja er så og si identisk med det som skjer med kristne. Og for de aller fleste kommer dette møtet som noe totalt uventet. De får erfare at bibelen ikke bare er ord, men en Guds kraft til frelse. En kraft som forandrer livet totalt.

Tidlig på 2000-tallet arbeidet jeg på Evangeliesenterets inntakssenter for rusrehabilitering på Grünerløkka i Oslo. Hver torsdag klokken 1900 fikk de som var til rehabilitering mulighet til å bli med på kristent møte i en menighet som lå vegg i vegg med rehabiliteringen. Dette var en sånn dag.

En liten gjeng ble med meg ned på møtet hvor det var sang, vitnesbyrd, bønn, tungetale og forkynnelse av Guds ord. Etter forkynnelsen kunne de som ønsket det bli med frem til podiet for å bli bedt for.

Når du knapt har vært i en kristen menighet tidligere, er terskelen for å gå frem til podiet ganske stor, så gjengen som var med meg var noe urolig for å si det forsiktig. Likevel reiste en av de som var med meg seg, og ble med frem for å bli bedt for.

Fordi det var mange som gikk frem, ble det til at jeg ba for denne karen. Da jeg var ferdig, og vi gikk ned gjennom forsamlingen, sa han:

«Dette hadde jeg aldri trodd. At det skulle være en sånn kraft.» (Jeg møtte ham igjen ett år senere, han fortalte han hadde mistet all lyst på rus etter denne opplevelsen).

Jeg kjenner meg godt igjen i det denne karen fortalte. For ingen kan forstå eller vite om denne kraften før de får et møte med Jesus. Sånn var det også med meg. En kraft kom over meg, all lyst på rus forsvant og jeg ble fylt med fred og kjærlighet.

Jeg visste jeg var tilgitt. Det var en visshet, en full visshet.

Noe av det første jeg tenkte etterpå var at: – Tenk at Gud kan være så nær? Han som har skapt himmel og jord er her hos meg og hjelper når det er som minst fortjent.

Om du ikke tror på Jesus og leser dette, så må du søke ham! For det jeg og mange med meg forteller om er helt sant. Det kan erfares.

Etter at profeten Jesaja hadde sitt møte med Gud hvor hans misgjerning ble tatt bort, får han en brennende lyst til å tjene Gud.

«Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send mig!» (Jesaja 6.8)

Mange kristne opplever nettopp dette. De får sin synd tilgitt, og går rett ut og forteller om at Jesus er Guds sønn og at han er oppstanden. En total forandring.

Det samme har skjedd med utallige kristne helt siden Jesus gikk på jorden for 2000 år siden.

Apostelen Paulus, som hadde forfulgt Guds menighet og sagt seg enig i drapet på en kristen mann, får et møte med Jesus som forandrer ham totalt.

Slik står det i Apostlenes gjerninger kapittel 9 vers 20-21: «Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn. 21 Og alle som hørte det, blev ute av sig selv av forundring og sa: Er ikke dette han som i Jerusalem utryddet dem som påkaller dette navn?.»

Guds kraft forandret ham totalt.

For deg som syntes dette er merkelig, prøv og sett deg inn i en situasjon der du er 100 prosent overbevist om at Gud er til og at Jesus, Hans sønn, har frelst og hjulpet deg.

Ville du ikke fortalt andre om det? Jeg er helt sikker på at det ville du gjort. Noe annet ville vært mye merkeligere. Å møte Gud er altfor fantastisk til å tie om det.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!