Grunnløs kritikk av avisen Dagen

Grunnløs kritikk av avisen Dagen

Den ytterste konsekvens av professor Terje Hegertuns aksept av likekjønnet ekteskap, er at mennesker går fortapt. I lys av det, er det lett å forstå avisen Dagen sitt behov for å være tydelige mot Hegertuns vranglære. Vanskeligere er det å forstå hvorfor lederen av pinsebevegelsen angriper avisen, og får støtte av enkelte pinsepastorer.

Bilde: Gerd Altmann

Etter at avisen nylig uttrykte sin mening om Terje Hegertuns lære på lederplass, gikk Pinsebevegelsens leder, Øystein Gjerme, sterkt ut mot Dagen. Han mente avisen drev personangrep mot Terje Hegertun, og uttalte føgende i en e-post til Dagen:

«– Dagen må besinne seg i sin retorikk og gjentatte angrep på enkeltpersoner, slik det får uttrykk på lederplass i avisen i dag mot professor Terje Hegertun, sier Gjerme, og fortsetter:

«– Vi tar sterk avstand fra denne type personangrep og mener dette er en utidig måte å angripe saken på.»

Han mener også avisen Dagen drar det teologiske ordskiftet ned på et lavt nivå: «– Det teologiske ordskiftet i Norge må ikke dras ned på dette nivået, men være respektfullt og ryddig overfor dem vi måtte være uenige med.»

Presseetiske hensyn

Det finnes situasjoner, rent presseetisk, der en avis burde være forsiktig med å eksponere en meningsbærer offentlig. Hegertun er langt unna den kategorien. Han er en medievant professor med sterke offentlige meninger. Det blir også umulig å imøtegå disse meningene på bakrommet, slik det i de fleste tilfeller kan og bør gjøres i en menighet. Boken er allerede ute på markedet og tilgjengelig for alle som vil lese. Skadepotensialet er stort.

Advarsler mot vranglære

Jeg finner ingen personangrep i den nevnte lederartikkelen i Dagen. Og Gjerme konkretiserer det heller ikke i sine anklager mot avisen.

Hva jeg finner, er en avis som advarer mot Hegertuns vranglære. De er bekymret for at den kan få innpass i frimenigheter rundt om i landet, og at boken hans kan starte en samtaleprosess i lederskap som til slutt vil ende i en aksept av likekjønnet samliv.

Avisen viser også til hvordan akkurat samtalesporet var det som førte til en aksept av likekjønnet samliv i den Den norske kirke.

Ikke personangrep

I tillegg, og et argument jeg mener er svært viktig, mener avisen at Hegertun er spesielt farlig i kraft av hvem han er. Han har tidligere vært redaktør av Pinsebevegelsens avis, Korsets seier, og en kjent person innenfor den samme bevegelsen i en årrekke. I dag er han professor knyttet til Menighetsfakultetet. Både hans tidligere posisjon i pinsebevegelsen og hans professortittel, gjør at han potensielt kan nå mange med sitt budskap, og at han har en tittel mange kan la seg blende av.

Det er viktig saksfakta. Det er heller ikke personangrep å mene at en person er farlig eller liberal når det begrunnes skikkelig; noe avisen Dagen gjør. Det er en begrunnet mening.

For at det skulle vært et personangrep, måtte informasjonen knyttet til Hegertun som person vært irrelevant for saken, eller fremmet i forsøk på å vende saken bort fra det som er tematikken. Her er ingen av delene gjort.

Derfor er det så utrolig vanskelig å forstå hvorfor Pinsebevegelsens leder, med støtte fra enkelte pinsepastorer, angriper den kristne avisen.

Går selv i grøften

Dessverre ser det ut til at det er de som havner i den ufine grøften, som de beskylder Dagen for, nemlig å angripe spilleren i stedet for ballen.

Anklagene mot Dagen fremstår som grunnløse, og det er vanskelig å forstå motivet for hvorfor det ble gjort. Jeg skal være forsiktig med å dømme om motiver.

Imidlertid må det stilles spørsmål ved om Gjerme ser Hegertuns nyorientering som en fare.

Avisen Dagen har ikke opptrådt med liten omsorg i denne saken. De har gjort det motsatte.

Ved å være tydelige, har de vist omsorg for alle de som kan bli forført av denne læren og de har stått opp for Guds ord.

Jeg håper norske pinsemenigheter og andre frimenigheter stopper alle prosesser knyttet til likekjønnet samliv i sine eldsteråd, og at spørsmålet aldri blir et utredningstema på noen ledersamling i norske frimenigheter.

I så fall håper vi på flere klinkende klare artikler på lederplass fra Dagen.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!