Og Herren virker med

Og Herren virker med

Det er mye negativt som skjer rundt oss. Både i samfunnet og i menigheten. Det er lett å glemme alt det gode som også skjer når Herren virker med gjennom enkle troende kvinner og menn.

– Ønsker noen å bli med frem? spurte jeg.

Vi satt helt bakerst. Vi var en seks, syv stykker som satt der. Alle, bortsett fra meg var inne til rusrehabilitering. Mange av dem hadde trolig aldri vært på et kristent møte tidligere. De så litt engstelige ut. Ikke så rart. Lokalet var helt fullt. Ikke var de i sitt livs beste form heller. 

En av dem, en ung mann, reiste seg plutselig.

– Jeg vil frem, sa han.

Det hadde akkurat vært en herlig forkynnelse av Guds ord, og nå i ettermøtet ønsket mange å bli bedt for. De sto i kø helt foran.

Vi forsto at det ville bli vanskelig å få forbønn av forkynneren, så jeg tilbød meg å be for den unge mannen. Han takket ja. Jeg la hendene på hodet hans og begynte å be. Da jeg jeg var ferdig så han helt overrasket ut. På vei tilbake til resten av gjengen snudde han seg mot meg.

– Dette hadde jeg aldri trodd. For en kraft.

Det skulle vise seg å bli et vendepunkt i livet hans.

Ett år senere møtte jeg den samme unge mannen. Han fortalte at fra det øyeblikket han ble bedt for hadde han ikke hatt lyst på noen form for rus. Alt rus-sug hadde forsvunnet.

Det var selvfølgelig ikke noe spesielt med hendene mine. Hendene mine hadde ingen forutsetninger for å gjøre denne mannen rusfri, for å si det forsiktig. Det var ved Herrens kraft at det skjedde. Herren hadde virket med da jeg ba, og ikke minst virket Herren med da han hadde hørt forkynnelsen av Guds.

Mange ganger etterpå har jeg opplevd liknende ting. Ikke bare når jeg har bedt for mennesker, men når andre kristne har bedt.

Noen ganger kan det være enkelt å si hva det er som skjer, fordi virkningen er veldig konkret. Andre ganger kan det være mindre konkret, men likevel tydelig

Eva og jeg har reist mye rundt om i landet i forskjellige menigheter. En fantastisk tjeneste. Eva har forkynt ordet, og jeg har ikke tall på alle de som har grått både under forkynnelsen, og etterpå ved bønn.

Ånden har falt på folk. Gud har virket med under forkynnelsen av troens ord.

Noen forteller at de ordene var rett til dem, noen forteller at de har fått en fornyelse i sitt samfunn med Gud, noen forandrer sin livsførsel som en følge av forkynnelsen og noen forteller at bibelen er blitt helt ny for dem og at de har fått en bedre forståelse av Ordet.

Jeg forteller ikke dette for å skryte, men fordi det er viktig å huske på at Herren virker med også i dag. Jesus er en realitet. Vi taler fordi vi tror.

Det samme gjør mange andre vitner rundt om i dette landet. Små og store under skjer hver eneste dag. Herren virker med gjennom enkle troens folk.

«Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.» (Mark.16.20)

Bibelens røde trå – bønn for det nye året

Bibelens røde trå – bønn for det nye året

Prestasjonsjaget i samfunnet er så usunn at det nok kan ta knekken på den beste. Da er det vidunderlig å se at den bibelske menighet er så fri fra det. Der gjaldt verken høy utdannelse eller spretten rumpe.

Peter og Johannes, disiplene til Jesus, var ulærde menn og fiskere. Paulus var den største av syndere, og hadde forfulgt Guds menighet. Moses var tung i tale. Jeremia syntes han var for ung. Jesaja var en mann med urene lepper som levde blant et folk med urene lepper. Kong David var den yngste i sin familie, en gjetergutt som familien ikke helt regnet med. Kong Saul var fra den minste av alle stammene i Israel. Abraham var nesten 100 år. Israelfolket var det minste av alle folk, og et hardnakket folk.

Listen over mennesker Gud har brukt mektig, og som samtidig ikke hadde det beste utgangspunkt er som du ser lang. Og tar vi med andre opp til vår tid, blir listen endeløs.

Dette går som en rød tråd gjennom bibelen og opp gjennom historien. Og må nesten kalles et prinsipp.

Vårt samfunn er så gjennomsyret av at vi selv skal prestere, at dette prinsippet mange ganger er svært vanskelig for oss å fatte. Likevel, er det slik at Gud verken er avhengig av din utdannelse, dine papirer, ditt gull eller noe som helst annet som du klarer å oppdrive. Dette er det flotte med den kristne bibelske menighet.

Han er kun avhengig av to ting. Det ene er din tro, og det andre er at du bruker tid med Ham – gransker skriftene og ber til Ham.

Gud har satt menigheten slik sammen at ingen skal kunne rose seg mot hverandre. Det som er fått, er gitt av Gud. Og ofte har de som ikke regnes for noe i denne verden, blitt utstyrt med en tro på en stor Gud. Rundt disse skjer det ofte spesielle ting. Dermed løftes de opp i den bibelske menigheten.

Derfor skal du ikke tenke på deg selv som en som ikke er noe, eller betyr noe. Sitt heller ikke hele tiden og sammenlikn deg med andre velartikulerte mennesker med høy utdannelse og papirene i orden.

I den kristne bibelske menighet handler det om helt andre ting. Se på Jesus. Søk Ham. Gransk bibelen. Vær frimodig. Gå i tro på det du forstår. Begynn med det du har.

Min bønn for det nye året, er at ledelsen i menighetene slipper folk uten det beste menneskelige utgangspunktet fram på talerstoler og på podier. Ikke fordi de har et dårlig utgangspunkt, men fordi mange av dem har tro på en stor Gud.

En menighet blir ikke oppbygget av velartikulerte taler, flott utdannelse, gull eller annet stilig rent menneskelig sett. Den blir heller ikke bygget opp av røykmaskiner, tøft lys eller kul musikk. Det er kun rekvisitter, som faktisk i mange tilfeller kan virke suggererende, og mot sin hensikt.

Folk kjenner mer enn nok på press og suggesjon i samfunnet fra før. De trenger ikke møte det samme i menigheten.

Må Gud velsigne det nye året med åpenbaringsånd og menigheter der troens ord kan få rom!

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!