Bare vis oss Gud, det er nok for oss

Bare vis oss Gud, det er nok for oss

Før jeg ble en kristen husker jeg noen venner av meg og jeg med jevne mellomrom filosoferte over hvem og hvordan Gud kunne være. Satt han der og dro i trådene?

Bilde: Ria Sopala

Var Gud en eldre mann sittende på en trone? Kunne Han ikke bare vise seg for oss, så vi kunne vite at det var en Gud!

Spørsmålene var ikke så ulike de disiplene til Jesus stilte.

I evangeliet etter Johannes, kapittel 14, får du innblikk i en samtale mellom Jesus og Fillip. Der sier Fillip noe av det samme som vennene mine og jeg tenkte i våre frie samtaler om Gud.

Jesus hadde akkurat samtalt om noe av det samme med Thomas, en annen disippel. Jesus hadde sagt at Han er «veien, sannheten og livet», og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham. Fillip lytter til samtalen, og klarer ikke å slå seg til ro med svaret.

Han introduserer en løsning på hvordan de kan forstå hvem Gud er: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Ganske enkelt. Men kanskje ikke like greit som det i utgangspunktet kan høres ut som.

Om du ble vist en skikkelse, og en stemme sa det var Gud, ville du vært sikker på at det du så var det det ble sagt å være? Hva ville i så fall være det utslagsgivende for at du ble overbevist?

Og hvordan kunne du være sikker på at skikkelsen du ble vist, var den samme som hadde skapt himmel og jord? Du var jo ikke til stede ved skapelsen.

Ville det ikke være mer overbevisende om Gud viste seg som troverdig, sann og gjenkjennbar. Altså en realitet, ikke bare en filosofisk størrelse eller noe fjernt og utilgjengelig.

Når Jesus svarer Fillip, gjør han Gud sann, gjenkjennbar og til en realitet.

«Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?» Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.»

Fillip hadde vært sammen med Jesus i perioden etter at Jesus virkelig hadde begynt sin tjeneste. Han hadde sett hvordan Jesus drev ut onde ånder, hvordan Han helbredet syke, hvordan Han satte på plass hyklere og hvordan Han forsvarte syndere mot hyklere. Han hadde også sett hvordan Jesus levde, og hvordan han hadde talt sant.

Han hadde sett Jesus gjøre de ting som profetene hadde sagt at frelseren (Messias) skulle gjøre.

Senere skulle Fillip også få se Jesus korsfestes, og hvordan alle sviktet Ham – inkludert ham selv. Han skulle også få se at historien ikke sluttet der.

Tre dager senere ble Jesus reist opp fra de døde, for så litt senere å bli tatt opp til himmelen.

Fillip skulle også få oppleve at ånden ble utgytt på pinsefestens dag. Både Jesus og profetene hadde fortalt at dette skulle komme til å skje.

I dag er enda mer av Jesus sine ord oppfylt.

Og det største tegnet er nok menigheten. Millioner på millioner av mennesker har fått et personlig møte med Jesus, Messias. Han som, ifølge profetene i bibelen, skulle komme for å løse de bundne og sette fanger fri.

Vi er mange som kan vitne om at det har skjedd oss. Skal du se Gud, så les evangeliene. Der vil du finne Jesus.

Ingen kan se Gud uten gjennom Ham. Han kom ikke for å sette en pekefinger i brystet ditt. Han kom for å tilgi og sette deg fri fra synden som gjør at du gjør det motsatte av det du vil.

Den som ser Jesus ser også Faderen.

Det er Israels Gud som gjør det

Det er Israels Gud som gjør det

Å lese bibelen er en reise I Gudsbevis om hvordan Israels Gud har oppfylt, og fortsatt oppfyller, sitt ord til punkt og prikke.

At du og jeg, som hedninger, er kommet til tro på Jesus og Israels Gud, er ikke tilfeldig. At vi er kommet til tro er et av verdens største beviser på at Israels Gud er Gud.

Flere steder i det profetiske ord i det gamle testamentet, kan vi lese om hvordan hedningene skal bli frelst. Da den jødiske mannen, Simeon, får den nyfødte Jesus i armene, lovpriser han Israels Gud: «Med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har beredt i alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene…» (Lukas 2.30-31)

Ordene er ikke tatt ut av løse luften, men er hentet fra den jødiske profeten Jesaja. En profet som levde om lag 700 hundre år før Jesus Kristus.

Jesaja sier det på følgende måte: «Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene,..» (Jesaja 42.6)

Et annet sted, i Jesaja 49.6, kan vi lese om at det var for lite at Jesus skulle samle Israel: «han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, for at min frelse må nå til jordens ende.»

Ha hele tiden i bakhodet at disse ordene er skrevet 700 århundrer før Jesus blir født. Det er ikke annet enn et Gudsbevis. Frelsen måtte nå til Jordens ender.

Hvem er som Israel Gud, som sier noe før Han gjør det?

Ingen.

Vi kan med hundre prosent sikkerhet og troverdighet hevde at ordene fra Jesaja oppfylles hver dag, og har gjort det helt siden Jesus ble «til et lys for hedningene,..».

Jeg vil tro det er umulig å telle hvor mange hedninger som er kommet til tro på Israels Gud. Det er det bare Gud som vet. Men om det i løpet av de siste 2000 årene er en milliard mennesker, blir jeg ikke forundret. Og vi kommer fra alle verdens hjørner.

Det er så utrolig mektig å tenke på at alt stemmer overens med hva Gud talte gjennom profetene.

Store menneskeskarer sier de tror på Israels Gud etter at de ble frelst gjennom Jesus Kristus. Så også jeg. Og for det vil jeg ikke slutte å lovsynge Ham. Han som bare har vært god mot oss.

Det er Israels Gud som gjør det.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!