Klippen Bremnes

klippen Bremnes Tverråvegen 15,Bremnes,Vestland,Norge

Klippen Bømlo

klippen Bremnes Tverråvegen 15,Bremnes,Vestland,Norge
Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!