Feil signal fra pinsebevegelsen

3 mar, 2022

Forfatter Erlend Sundar

Redaktør av Uten Tvil.

Den 24.februar skrev Gordon Tobiassen, forkynner for Israel-organisasjonen Ordet og Israel, et innlegg på facebook. I innlegget går han langt i å diskutere for at krigen i Ukraina kan være gnisten som starter det bibelen omtaler som Gog-krigen, den store endetidskrigen. En krig som skal få sitt endelige oppgjør i Israel. Ledelsene i pinsebevegelsen går ganske hardt ut mot ham. Det er helt feil signal.

Som en av forkynnerne i Norge med størst interesse og innsikt i det profetiske ord og Israel, er det ikke rart at Gordon Tobiassen omtaler Gog-krigen. Og kapitlene hvor denne krigen omtales burde i høyeste grad granskes av flere enn ham. Noe som garantert også blir gjort.

For noen uker siden var det omtrent ingen som trodde at Russland kunne finne på å angripe Ukraina. På grunn av den svært raske og voldsomme omveltningen i verden, som en følge av at Russland faktisk gjorde det, skapes det åpenbart et behov for å granske bibelen. Mange spør seg om denne krigen er omtalt i bibelen på en eller annen måte.

Kapitlene om Gog-krigen er derfor svært nærliggende. Troende mennesker ønsker å vite hvilken tid vi lever i.

Jesus skriver om viktigheten av å forstå tiden vi lever i når han sier: «Men han svarte og sa til dem: Når det er blitt aften, sier dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød; og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» (Mat.16.2-3)

Så er det selvfølgelig også viktig at det forkynnere taler fra talerstolen er etter Guds ord. Det må ikke bli spekulativt. Det gjelder også i denne saken.

Når det er sagt, er det ikke innlegget fra Tobiassen som skaper hodebry og urolige tanker. Det er det uttalelsene fra pinsebevegelsens daglige leder som gjør.

For den 1. mars uttaler hun følgende til avisen Dagen:   

«– Det siste både Ukraina og vi trenger er at det spres mer frykt, sier daglig leder i Pinsebevegelsen, Ingunn E. Ulfsten, til Dagen.

Hun reagerer på teoriene som blir spredt og oppfordrer kristne til i stedet å støtte det ukrainske folk.

– Nå er det tid for å be for Ukrainas folk og våre trossøsken, samt å støtte opp om innsamlingsaksjoner for humanitær hjelp til alle flyktningene og de som er igjen i landet.

– Nå må vi ikke miste fokus og la oss lamme, men fokusere på hva vi kan gjøre helt konkret. Vi ser at pinsemenighetene støtter opp om dette, sier Ulfsten.»

Hun sier ingenting om hvorvidt det Gordon Tobiassen sier er sant eller ei, men at han sprer frykt ved å snakke om endetidskrigen.

Mye av det Jesus, apostlene og profetene sier om endetiden handler om svært tøffe ting. Det handler om forferdelige kriger, om kjærligheten som blir kald fordi lovløsheten tar overhånd (med de følger det har for oss som enkeltmennesker), og om voldsomme naturkatastrofer.

I seg selv er alt dette absolutt noe som kan skape frykt. Ikke minst skaper det frykt når vi står midt oppe i det.

Om det er slik at mange tegn i tiden i dag samsvarer med det Jesus, apostlene eller profetene forutså, håper jeg ikke at pinsebevegelsens ledelse mener at det ikke skal forkynnes.

Tro og frykt er to motsetninger. Det ene hemmer deg. Det andre styrker deg og får deg til å handle. Frykt kommer ikke av forkynnelsen. Tro kommer av forkynnelsen. Og sammen med troen dukker også tillitt og håp opp.

Derfor er de alvorlige uttalelsene til Jesus, apostlene og profetenes om endetid noe som skaper tro, ikke frykt.

Når vi ser deres ord om endetiden gå i oppfyllelse, viser det oss en sann Gud. En Gud som står ved sitt ord. På den måten blir disse profetiske ordene om en vond og mørk endetid, ord som lyser i mørket. De skaper et sterkt håp om at Guds ord om en oppstandelse og en bedre jord også er sanne.

Derfor uroer det når ledelsene i pinsebevegelsen mener det profetiske ord skaper frykt.

Og for ordens skyld: det er ingen motsetning mot å hjelpe mennesker i nød, og å stå opp for det profetiske ord. Det profetiske ord lammer ikke, det styrker.

9 Kommentarer

 1. Anne Berit Haugerud

  Helt enig med deg Eva!

  Svar
  • Erlend Sundar

   Hei, og takk for kommentar. Det er skrevet av Erlend Sundar.
   Mvh
   Erlend

   Svar
 2. Leonhard Johansen

  jeg støtter Gordon Tobiassen jeg mener først vil 3 Verdenskrig bli en konsekvens av vad som skjer i Ukraina så vil det gå vidre mot Israel.
  jeg er en forkynner som bor i Sarpsborg.

  Svar
  • Lisa

   Det er jo en utrolig kyndig innsikt Gordon Tobiassen innehar.
   Det har da vært spekulert i « endetidstegn» i lengre tid i kristne sammenhenger, også via kjente navn som Arild Edvardsen og Emanuel Minos.
   Tobiassen slår ikke fast med bombastisk sikkerhet at vi står i en verdenskrig som blitt akkurat slik eller slik? Han antyder og kommer med tolkninger.
   Det er forunderlig at kristne skal reagere på dette?
   Sprer dette frykt i kristne rekker? Da kan de jo ikke ha lest Guds ord seriøst.
   I stedet for å være opptatt av at Tobiassen kan « spre frykt»- så se heller på verdenssituasjonen i realiteten. Den gir oss jo selvfølgelig frykt.
   Det Tobiassen forsøker å formidle til kristne og troende mennesker er jo « frykt ikke for denne tid». Altså, tatt i betraktning at Gud står over alt dette og vi må være lydhøre dersom vi skal tro Bibelens eget Ord.
   Det Tobiassen forkynner og tolker fra liknelsen om brudepikene som ikke hadde olje på lampene sine, er absolutt et bilde midt over tid.
   Ser man virkelig ikke dette?

   Kristne burde stå sammen om å tolke i sannhet, og de som ikke tåler det, burde kanskje finne på noe annet.
   Det er opp til enhver å høre på budskapet eller ikke.
   La folk få ha sin talefrihet, la folk få lytte hvis de ønsker det, uten at andre igjen skal være forstå seg påere og kritisere en Røst i tiden vi lever i.
   Det er ikke vanskelig å forstå hvem som sitter med gedigen kunnskap og ikke.
   Her handler det ikke om « å være politisk korrekt», utelate og bortforklare, slik man dessverre alt for ofte nå opplever i den norske kirke for eksempel.
   Men, igjen, folk kan selv velge hva de vil måtte til og hvem de har tiltro til.
   Her forsøker mann kritisere en forkynner med meget høy kunnskap og troverdighet.
   Merkelig at folk ikke tåler sannheten.
   Er det bedre å lukke øynene kanskje?
   Lykke til med det, i då fall.

   Svar
 3. Leonhard Johansen

  jeg støtter Gordon Tobiassen hilsen en lokal forkynner i Sarpsborg

  Svar
  • Erlend Sundar

   takk for din kommentar. Velsignet dag!

   Svar
   • Else-Liv Thorsen

    Veldig bra skrevet, Erlend!

    Svar
   • Lisa

    Det er selvfølgelig viktig at kyndige fagfolk som Tobiassen får lov å tolke og komme med sin fremføring uten at han skal kritiseres for å komme med frykt.
    Han presiserer jo Frykt ikke for denne tid», da ut ifra hvilke oversikt den allmektige Gud sitter med, og hvordan man skal forholde seg står det i Ordet. Det er jo dette Tobiassen formidler.
    Han mener da ikke at vi skal bli « handlingslammet av frykt»?
    Psykologien støtter vel opp om at frykt kan gjøre folk handlingslammet, men det er da ikke det vi snakker om her?
    Vi lever allerede i en fryktsituasjon når man ser på verdenssituasjonen, og vi skal selvsagt bruke tro som våpen mot dette. Men, det betyr ikke at vi Kan lukke øynene for realiteten i verdensbildet og tolkninger av endetid.
    Det er jo to helt forskjellige ting,
    La de som har overveldende kunnskap og tro få tale fritt.

    Svar
 4. Lisbeth Munkelien

  Paulus sier trøst da hverandre med disse ord. Merkelig at noen mener de skremmer.

  Svar

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!