Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror

17 jun, 2022

Forfatter Erlend Sundar

Redaktør av Uten Tvil.

En av historiene i bibelen som virkelig viser hvordan evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, er historien om familien til Kornelius.

Apostelen Peter blir på underfullt mirakuløst vis tilkalt til Kornelius sitt hus. Der begynner han å tale om Jesus, om alle Hans gjerninger, om hvordan profetene i det gamle testamentet har vitnet om Ham, om hvordan Han ble korsfestet og om hvordan Gud reiste Ham opp.

Peter forkynte enkelt evangeliet om Jesus Kristus. Under forkynnelsen skjer noe som mange, mange millioner av kristne har opplevet etterpå, og som bibelen beskriver best:

«Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene.»

Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde da jeg kom til tro på Jesus.

Jeg var helt alene hjemme hos foreldrene mine. Mens jeg sitter og leser bibelen, skjer noe som for meg var hundre prosent uventet. Først opplever jeg at det jeg leser er det vidunderligste i verden. Det begynner å «bruse» inne i meg.

Og plutselig kommer det en kraft. Den strømmer gjennom meg. Jeg gråter og jeg ler om hverandre.

Det var et møte med Guds kraft. Jeg visste ikke om at noe slikt kunne skje før dette skjedde meg, og jeg ante ikke hva den Hellige Ånd var. Etter om lag tjue minutter hadde jeg fått en full visshet om at Jesus var Guds sønn.

Dette var mitt første møte med den Hellige Ånd, og med Jesus.

Mange ganger etterpå har jeg sett liknende skje med andre. Spesielt husker jeg møter i Evangeliesalen Berøa i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet, hvor mennesker gråt under forkynnelsen av evangeliet. Det var ikke vanskelige ord. Ordene kom fra enkle troende mennesker som selv hadde møtt Jesus. Den Hellige Ånd virket med under evangeliets forkynnelse.

Åndens oppgave er å herliggjøre Jesus, og å overbevise om synd rettferdighet og dom. Ikke for å fordømme, men for at hvert kne skal bøye seg for Jesus Kristus og for at mennesker skal få syndenes tilgivelse ved troen på Ham.

Vi får Ånden ved å høre, og det er Jesus som døper i den Hellige Ånd.

Det er det som er fantastisk med evangeliet. Det er ikke bare ord. Det er Ånd og det er liv.

I den siste setningen i evangeliet etter Markus står det noe som er betegnende:

«Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.»

Akkurat slik det skjedde da apostelen Peter forkynte for Kornelius sitt hus. Ånden falt på de som hørte. Herren hadde virket med.

Det er ikke annerledes i dag. Ordet forkynnes av enkle mennesker som tror. Ånden kan falle.

Du trenger verken høy utdannelse eller å være noe spesielt. Du trenger bare selv å ha møtt Jesus, og ha fått den Hellige Ånd. Resultatet kan bli det samme som når Peter forkynte.

Må Gud velsigne deg som vitne om Jesus!

0 kommentarer

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!