EN LITEN BRANNFAKKEL OM VEKKELSE

10 feb, 2021

Forfatter Erlend Sundar

Redaktør av Uten Tvil.

Mange snakker om at det skal komme en kjempevekkelse før Jesus kommer igjen. Jeg finner ikke direkte belegg for dette i bibelen. Derimot finner jeg belegg for mye av det motsatte. Men dette blir sjelden eller aldri talt om.

Et skriftsted som blir brukt i sammenheng med at det skal komme en stor vekkelse, er ifra profeten Joel. (Ap.gj. 2.17-21)

Dette skriftstedet brukte apostelen Peter for å forklare hva det var som skjedde på pinsefestens dag. Altså for litt over 2000 år siden.

Ordet er, etter min mening, i så måte ment om den åndsutgytelse som skjedde da, og som har fortsatt siden, men ikke som en spesifikk beskrivelse av at vi skal få en kjempevekkelse før Jesus kommer igjen.

Og om man likevel skulle mene at det har en relevans for tiden da vi nærmer oss Jesu komme, er det så mange skriftsteder som forteller om noe annet enn vekkelse.

I evangeliene tales det om lovløshet, trengsel og om Jesus finner troen igjen osv. (se blant annet Matteus 24). Det samme finner vi i Peters brev, Judas brev og i flere av brevene fra Paulus (Se brevet til Tessalonikerne og Timoteus).

Det som overrasker meg, er at disse skriftstedene, som virkelig kan forklare tiden vi lever i, og som forteller om endetiden, omtrent ikke blir talt over.

For meg er det helt fantastisk at bibelen kan beskrive en tid lenge før tiden er her. Det beviser bibelens troverdighet, og styrker troen.

Jeg vil legge til at jeg både håper og tror på at mennesker skal komme til tro på Jesus. Ingenting er bedre enn det. Og ingenting leger enkeltmennesker, familier og samfunn mer enn det. I så måte kan skriftstedene som taler om vanskelige tider før Jesus kommer igjen, hjelpe mennesker til tro. Sannheten skal løse oss. Det må tales over.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!