Kjærligheten skal bli kald

Kjærligheten skal bli kald

Dette er ikke mine ord, men Jesus sine.
Jesus advarte mye om det som ville skje med mennesket i den siste tiden. Han sa, kjærligheten vil bli kald hos de fleste.

Bilde: Photo by KoolShooters

Han sier ikke uten kjærlighet, men Han sier kald kjærlighet. Og akkurat det er interessant. For det snakkes en hel masse om kjærlighet, og det skrives en hel masse om kjærlighet, sikkert mer enn noen gang; alt er bare kjærlighet.

Men samtidig er det lettvint og hult. Kjærlighet har blitt et åpent tolkningsrom for det som føles godt og gagner meg.

I Bibelen er kjærligheten knyttet til et imperativ og et offer, om at «du skal elske din neste som deg selv». Kjærligheten er knyttet til omtanken for Nesten.

Paulus skrev:

«Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, [kjærligheten] skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett,men har sin glede i sannhet. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt».

Den søker ikke sitt eget, men sin nestes.

Og kanskje er dette også svaret på hva kald kjærlighet er. Det har skjedd noe med mennesket…

Det vil bli lovløst, sa Jesus, og forklarte at frafallet fra Guds Ord, det ville gjøre kjærligheten kald. Paulus skrev at kjærlighetens natur strekker seg mot sin neste, den søker ikke sitt eget.

Men kald kjærlighet gjør akkurat det – den søker sitt eget

Tidens rop er vekkelse

Tidens rop er vekkelse

Her i Norge lever vi, åndelig forstått, i en svært underlig tid. Man taler om vekkelse, ber om vekkelse, tror på vekkelse og forventer vekkelse, men bare  de færreste ser ut til å vite hvordan man vekker?

Tenk deg situasjonen:  Flyveren har lagt seg til å sove mens flyet fortsetter på autopilot. For å unngå krasjlanding vil det etter hvert bli helt nødvendig å vekke piloten. Men i stedet for å gjøre det eneste fornuftige, nemlig å vekke ham, så bare prater den øvrige besetningen om vekkelse: Ja, de tror fullt og fast på det og de ber om det, men ingen vekker ham!? Dette er selvfølgelig en idiotisk historie, men faktisk ikke mer idiotisk enn det er å snakke, be og å tro på vekkelse, uten å vekke! Hvordan vekker man?

Jesus har fortalt oss at Den Hellige Ånd er i verden med tre målsettinger; det er å overbevise om synd, rettferdighet og om dom. Åndens fokus er å vekke fordi det kommer en dom og menneskene må vekkes til å forstå syndens og rettferdighetens realitet. Paulus sa det slik; ”Jeg vil ikke vite om annet i blant dere enn Kristus Jesus og ham korsfestet”. Slik skrev han fordi han visste hva vi måtte frelses fra. Bibelen forteller om Guds vrede og dom over synden, både i det Gamle og det Nye Testamentet. Jesus slår heller ikke av på noe, når han blant annet forteller at det kommer en natt hvor ingen lenger kan arbeide! Personlig tror jeg denne natten er meget nær og jeg tror det er kjempeviktig å advare!

I august i fjor ble jeg bedt om å kommentere en uttalelse av Billy Grahams datter, Anne Graham Lotz, som jeg må innrømme at jeg aldri hadde hørt tale. Jeg ble bedt om å kommentere en uttalelse hun hadde hatt i forbindelse med en totalt solformørkelse som var ventet over USA 21. august 2017.

Hun hadde sagt at denne solformørkelsen kunne være et endetidstegn, og så ble jeg bedt om å kommentere dette. Jeg har alltid vært litt undrende til kristne som stadig går sterkt ut og advarer i forhold til slike spektakulære fenomen.

Men i senere tid har jeg hørt mer på Anne Graham Lotz og har forstått at hun ikke tilhører denne kategori kristne. Hun er i stedet et tydelig vekkerrop til den kristne menighet og verden. Anne Lotz er en av få røster som har skjønt at skal man få vekkelse, må man faktisk begynne å vekke, og det er akkurat hva hun gjør! Hun vet at den ubehagelige vekkerklokken er Guds Profetiske Ord om endetiden og hva som kjennetegner denne tiden. Ved hjelp av hovedsakelig Matteus 24 og Lukas 17 og 21 og 2. Timoteus brev klarer hun i tale etter tale, og på en svært troverdig måte, å skape ekte gjenkjennelse av vår egen tid.

Bibelen er jo kjempeklar på hva som venter verden. Derfor synes jeg det var synd, når man først skulle skrive om henne, at man bare tok tak i en uttalelse om solformørking. Hun fortjener å bli kommentert for den kvalitet hun er som en sann vekkerrøst i tiden – for disse røstene trengs mer enn noen annen!

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!