Å være kristen inn i en ny tid

15 feb, 2023

Forfatter Erlend Sundar

Redaktør av Uten Tvil.

I løpet av kvelden eller morgendagen publiserer vi et todelt seminar med tittelen «Å være kristen inn i en ny tid». Begge delene publiseres sammen. De burde også høres sammen. For noen kan seminaret bli en vekker.

Du får høre om sider av samfunnsutviklingen som kan være ubehagelig. Like fullt er det helt nødvendig. Du får også høre om historiske paralleller. De er trolig enda mer ubehagelig.

De frie menighetene er i dag under sterkt press fra samfunnet rundt seg. Verken pinsebevegelsen, eller andre frie menigheter, ser ut til å gå klar av indre kamp som en følge av et norsk samfunn i sterk endring.

En trøst og oppmuntring er det at heller ikke den kristne menighet i Rom gikk klar. Heldigvis hadde de Paulus sin frimodige og klare tale i Romerbrevets kapittel en. Og heldigvis er det kapitlet fortsatt tilgjengelig. Det får du også høre om på seminaret.

I tillegg får du servert en smakebit på bibelske passasjer som sjeldent forkynnes. Imidlertid er nettopp disse passasjene matnyttige. Spesielt i dag.

Derfor vil jeg på det sterkeste anbefale deg å høre dette seminaret.

0 kommentarer

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!