Hvorfor Uten Tvil

Om du ikke tror på Jesus, eller du allerede gjør det, ønsker vi at nettsiden UTEN TVIL skal bli til inspirasjon for deg i hverdagen. Valget av navn er absolutt ikke tilfeldig. Vi ønsker at du skal få se og oppleve hvor pålitelig bibelens fortelling om Jesus er.

Bibelens Gud har vist seg å være den Han sier seg å være. Og Hans Ord er nøyaktig og etterrettelig, taler sant om deg som menneske og hvem Han er som Gud.

Om du tror på Jesus eller ikke, ønsker vi at nettsiden UTEN TVIL skal bli til inspirasjon for deg i hverdagen. Valget av navn er absolutt ikke tilfeldig. Vi ønsker at du skal få se og oppleve hvor pålitelig bibelens fortelling om Jesus er.

Bibelens Gud har vist seg å være den Han sier seg å være. Og Hans Ord er nøyaktig og etterrettelig, taler sant om deg som menneske og hvem Han er som Gud.

På UTEN TVIL vil du finne inspirerende opptak av Eva Olsvold Sundars taler, både på video og podcast. Du vil også finne hennes møtekalender. I tillegg vil vi med jevne mellomrom skrive på vår blogg. Vi vil også selge trosstyrkende boksingler på denne siden. 

Om du mener Evas forkynnelse og vårt arbeid er viktig, vil vi sette stor pris på din støtte til tjenesten. Både økonomisk og i bønn. Det vil øke muligheten for at vi kan arbeide mer med denne nettsiden, slik at forkynnelse, vitnesbyrd, sanger o.a når flere mennesker. 

«Det er mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og Ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er, det du er blitt undervist i.»  (Evangelisten Lukas)

Siste tale

Eva Olsvold Sundar - 22. mai 2023

Vekkelse og oppgjør med eget liv POD

Mer fra "Podcast"

Powered by Series Engine

Kommende møter

Kraften i Guds Ord

Ikke lenge etter at ånden ble utgytt på pinsedag i Jerusalem, overbeviser Gud apostelen Peter om at han skal gå til huset til en mann som heter Kornelius. Han visste ikke hva han skulle gjøre der, bare at han måtte være lydig å bli med når noen kom på døra hans....

Én ødelagt familie, er én ødelagt familie for mye

UtenTvil har tidligere blitt sterkt berørt av historier som har handlet om skilsmisse og gjengifte. Vi har skrevet om dette både her på vår egen nettside, men også i avisen Dagen. Nå er tiden kommet igjen. Både i skrift og i tale. Bilde: Denise Husted For vi får...

Jesus er virkekraftig

Noe av det mest spennende jeg vet om er å høre hvordan mennesker kom til tro på Jesus. Og denne historien er ikke noe unntak. Gud tilgir og helbreder mennesker. Bilde: Jeff Jacobs Byen han bodde i fikk besøk av en omreisende predikant, og det strømmet til med folk i...

Jesus utfordrer oss til å forholde oss til hvem han er

Det er ingen som svarer kverulanter mer utfordrende enn Jesus. Det skulle fariseerne få merke. Bilde: falco I Johannes evangeliets kapittel 8, får vi del i en samtale mellom fariseerne og Jesus. Jesus har akkurat sagt at han er verdens lys, og at de som følger ham...

Gleden over det som hører Gud til

Det finnes en barnlig glede som følger de som er født på ny, og det er gleden over Guds ord og over hva Gud gjør og har gjort. Ingen må stjele denne gleden fra deg. Det er din styrke. Bilde: Lucie Klokka er 1120. Det er søndag og gudstjeneste. Midt i forsamlingen...

Dette er dagen som Gud har gjort

Ingen andre dager i historien har betydd mer for menneskeheten enn langfredag. Det er takket være denne dagen at millioner på millioner av mennesker kan si at Jesus dro meg opp av den dypeste nød, at livet gikk fra død til liv og fra mørke til lys. Ingenting andre...

Vissheten om en himmel i alt det vonde

Ingenting er så godt å tenke på som himmelen. Og ingenting holder en kristen oppe på samme måte som himmelen. For en kristen er det ikke bare et luftslott, eller en drøm. Håpet om himmelen er en full visshet. Hvor ofte vi trenger å minnes det i dag! Bilde: Susanne...

Møte med den Hellige Gud

Et møte med en Hellig Gud kan forandre alt for et menneske. Guds hellighet og loven er tett knyttet sammen. Det er ikke alltid så lett å få øye på i lovsanger som synges i menigheten. Foto: Couleur Profeten Jesaja hadde ikke alltid vært profet. Først da han var...

Det er hit menighetens hyrde skal

Da apostelen Peter blir kalt, som den første hyrde i det nye testamentet, kommer det etter at han har møtt seg selv kraftig i døra. Peter trodde han var i stand til å følge Jesus både i fengsel og i døden. I stedet ble han innhentet av virkeligheten, og fornektet...

Å være kristen inn i en ny tid

I løpet av kvelden eller morgendagen publiserer vi et todelt seminar med tittelen «Å være kristen inn i en ny tid». Begge delene publiseres sammen. De burde også høres sammen. For noen kan seminaret bli en vekker. Du får høre om sider av samfunnsutviklingen som kan...

Siste vitnesbyrd

Eva Olsvold Sundar - 22. mai 2023

Vekkelse og oppgjør med eget liv POD

Mer fra "Podcast"

Powered by Series Engine

Siste sang

Eva Olsvold Sundar - 22. mai 2023

Vekkelse og oppgjør med eget liv POD

Mer fra "Podcast"

Powered by Series Engine

Siste podcast

Eva Olsvold Sundar - 22. mai 2023

Vekkelse og oppgjør med eget liv POD

Mer fra "Podcast"

Powered by Series Engine

OM OSS

Eva Olsvold Sundar

Forkynner

Eva har vært i tjeneste som forkynner i over 20 år, og hun har reist over hele Norge. Mange kjenner henne også fra misjon. Hun arbeidet som leder for informasjonsarbeidet i Pinsemenighetenes ytremisjon i ni år før hun gikk ut i full forkynnertjeneste. Fra januar 2014 – oktober 2020 arbeidet hun som forkynner i den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Hun har også jobbet som journalist. Hun har skrevet flere teologiske boksingler.  Eva har mellomfag i filosofi og russisk språk og litteratur.

Erlend Sundar

Redaktør

Klokka 1330 den 12. januar år 2000 ble Erlend sterkt berørt av Guds ord og ånd. To år etter begynte han å arbeide med rusmisbrukere i Evangeliesenteret. Frem til da hadde han arbeidet som frilans-journalist i fagpressen. Fra 2004-2015 jobbet han som leder for Evangeliesenterets tilbud til bostedsløse i Oslo og omegn. I 2015 begynte han som redaktør for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Erlend har i dette virke opparbeidet seg en betydelig kompetanse på Midtøsten. Og spesielt Israel. I mai 2020 ble dette arbeidet avsluttet.

Stå med i bønn og økonomisk

Stå med i bønn og økonomisk

 

Det vil øke muligheten for at vi kan produsere mer, og nå flere med forkynnelse, vitnesbyrd, sanger, o.a. 

VIPPS: 634279 Konto: 0521 19 39410

You have Successfully Subscribed!